Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Stowarzyszenie Quisisana wraz z Urzędem Miasta Opola od 21 do 28 lutego organizuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W porozumieniu z Prokuraturą Rejonową w Opolu, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, Strażą Miejską w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu oraz z Sądem Okręgowym w Opolu, specjaliści będą udzielać konsultacji. Miejscem pełnienia dyżurów specjalistów będzie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Damrota 1.

Dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone będą w następujących dniach oraz godzinach:

21.02.2020 r. (piątek)

godz. 13:00 – 17:00 – prokurator, adwokat, psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny.

godz. 13:00 – 15:30 – kierownik Rejonu Opiekuńczego II Działu Pomocy Środowiskowej MOPR, psycholog Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

22.02.2020 r. (sobota)

godz. 9:00 – 14:00 – prokurator, radca prawny, psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej MOPR.

24.02.2020 r. (poniedziałek)

godz. 13:00 – 17:00 – prokurator, radca prawny, psycholog, terapeuta ORS “Szansa”.

godz. 13:00 – 15:00 – Kierownik Rejonu Opiekuńczego I, pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej MOPR.

25.02.2020 r. (wtorek)

godz. 9:00 – 13:00 – prokurator, adwokat, mediator, psycholog, straż miejska, pracownik socjalny.

26.02.2020 r. (środa)

godz. 9:00 – 13:00 – prokurator, adwokat, mediator, psycholog, pracownik socjalny, kierownik Rejonu Opiekuńczego IV Działu Pomocy Środowiskowej, specjalista pracy z rodziną – mediator Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

27.02.2020 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 13:00 – prokurator, radca prawny, psycholog, starszy specjalista pracy socjalnej Działu Środowiskowego MOPR.

28.02.2020 r. (piątek)

godz. 13:00 – 17:00 – prokurator, radca prawy, psycholog, pracownicy socjalni.

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury specjalistów odbędą się również:

– w siedzibie PROKURATURY REJONOWEJ W OPOLU, UL. REYMONTA  24:

21.02.2020 r. (piątek) godz. 8:30 – 15:00

22.02.2020 r. (sobota) godz. 10:00 – 13:00

24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 8:30 – 15:00

25.02.2020 r. (wtorek) godz. 8:30 – 15:00

26.02.2020 r. (środa)  godz. 8:30 – 15:00

27.02.2020 r. (czwartek)godz. 8:30 – 15:00

28.02.2020 r. (piątek) godz. 8:30 – 15:00

Porad będą udzielać prokuratorzy, asesorzy, asystenci prokuratora oraz aplikanci prokuratorscy.

– w KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU:

24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 10:00 – 12:00

25.02.2020 r. (wtorek) godz. 10:00 – 12:00

26.02.2020 r. (środa)  godz. 10:00 – 12:00

27.02.2020 r. (czwartek)godz. 10:00 – 12:00

28.02.2020 r. (piątek) godz. 10:00 – 12:00

Dyżury będą pełniły osoby z Zespołu Prawnego, Sekcji Psychologów oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka:

Zespół Prawny KWP w Opolu – wejście od ul. Korfantego 2, pokój 246

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka – wejście od ul. Korfantego 2, pokój 63

Sekcja Psychologów – wejście od ul. Powolnego 3 – na domofonie przycisk z napisem “Kierownik Sekcji Psychologów”, pokój 7.

– w SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W OPOLU, ul. Małopolska 20A

Dyżury specjalistów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

– SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU, UL. PLEBISCYTOWA 3A

Specjaliści będą udzielać porad prawnych w dniach od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r. w godzinach od 10:00 do 14:00.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły