Uchwała krajobrazowa ma poprawić estetykę miasta

Opolski ratusz przypomina o obowiązującej uchwale regulującej zasady wieszania tablic, czy innych urządzeń reklamowych. Obowiązuje ona od 20 lipca 2019 roku.

Chaos reklamowy jest czymś, z czym wielokrotnie zderzamy się w XXI wieku. Często reklamy psują krajobraz miasta, dlatego też podjęło ono kroki, mające na celu uporządkowanie otaczającej nas przestrzeni.

Właściciele wszystkich tablic, którzy wywiesili reklamy przed wejściem w życie tej uchwały, otrzymali 36-miesięczny okres dostosowania się do nowych przepisów. Konsekwencją niezastosowania się do nich jest postępowanie administracyjne skutkujące naliczeniem kary pieniężnej.

Zapisy uchwały krajobrazowej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl). Informacji na ten temat udziela także Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, zlokalizowany przy Placu Wolności 7-8.

Najnowsze artykuły