Umowa o dzieło nie taka atrakcyjna

Prawie 1,3 miliona umów o dzieło zawarto w całym kraju w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Najmniej było ich na Opolszczyźnie – tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

W tym roku największy udział wśród zgłaszających umowy o dzieło miało województwo mazowieckie, gdzie zgłoszono 25,25 procent umów, natomiast na drugim biegunie byli zgłaszający umowy o dzieło z województwa opolskiego. Na Opolszczyznę przypadło zaledwie 1,63 procent wszystkich deklaracji w kraju – mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim. – Analogicznie, jak wśród zgłaszających umowy o dzieło, procentowo najwięcej wykonawców umów pochodziło z województwa mazowieckiego. Mieszkało tam 26,9 proc. zgłoszonych wykonawców. Najmniej wykonawców zgłoszono w województwach opolskim – 1,4%, lubuskim – 1,49% i podlaskim – 2,17% – przyznaje.

Dane zakładu wskazują, że w trzech kwartałach 2022 roku przekazano 853,6 tys. formularzy, na których zgłoszono 1,27 mln umów o dzieło. To o 6,5% umówi więcej niż w analogicznym czasie 2021 roku. Najwięcej formularzy zgłoszono we wrześniu – 102,7 tys. Informowały one o zawarciu prawie 141 tysięcy umów o dzieło.

Jak wynika ze statystyk ZUS, w oparciu o taki system pracuje więcej Panów. Stanowią oni ponad 52% zgłoszonych. W 81% wykonawcy takich umówi mieli od 20 do 59 lat. Najliczniejsza grupa osób zawierających umowę o dzieło to osoby w wieku od 30 do 39 lat. Było ich prawie 69 tysięcy – stanowili ponad 25% wszystkich zgłoszonych w danym okresie.

Wśród obcokrajowców przeważają Ukraińcy – 22%, Niemcy – 12% i obywatele Wielkiej Brytanii. Cudzoziemcy stanowią prawie 5,5% wszystkich wykonujących takie umowy.

Sebastian Szczurek informuje, że, najwięcej osób pracujących na umowę o dzieło w naszym regionie to osoby zajmujące się działalnością naukową, techniczną i profesjonalną.

Stanowią oni ponad 14,5% wszystkich w ten sposób zatrudnionych – przyznaje Szczurek. – Do tego dochodzą przetwórstwo przemysłowe -13,4%, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 10,73%, pozostała działalność usługowa – 7,72% oraz budownictwo – 7,42% – mówi.
W kraju przeważają za to specjaliści sekcji „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” – ponad 68,5 tysiąca wykonawców, czyli ponad 20%. W dalszej kolejności są “informacja i komunikacja” – 67 172 wykonawców (19,71%), “działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” – 46 990 wykonawców (13,79%) i “edukacja” – 42 351 wykonawców (12,43%). Zgłaszanie umówi o dzieło w ZUS obowiązuje od stycznia 2021 roku.

Najnowsze artykuły