W Opolu egzaminy poszły lepiej niż w Polsce

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie z Opola na tle województwa i kraju wypadli znacznie lepiej.

W Opolu do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło łącznie 1270 uczniów, spośród których 1135 uczyło się w 23 miejskich „podstawówkach”. W sumie w naszym regionie egzamin zdawało z kolei 8168 osób. O ile uczniowie z Opolszczyzny wypadli poniżej średniej krajowej z języka polskiego i matematyki, to już ci z samego Opola mogą się pochwalić lepszymi wynikami.

W przypadku języka polskiego, uczniowie z naszego miasta uzyskali średnio 63 procent punktów możliwych do zdobycia, podczas gdy na Opolszczyźnie średnia wynosi 58 proc, a w kraju 60 proc.

Jeżeli chodzi o matematykę to młodzież z Opola uzyskała wynik 56 proc. Uczniowie z całego regionu zdobyli przeciętnie 45 proc., w kraju było to 47 proc. W przypadku języka angielskiego średnie wyniki wojewódzkie i krajowe oscylują w okolicach 66 proc. punktów. Tymczasem w mieście Opolu ten wynik to 75 proc.

Ósmoklasiści z województwa opolskiego wypadli znacznie powyżej średniej krajowej, jeśli chodzi o wyniki z języka niemieckiego. Przeciętny wynik w kraju to 49 proc. punktów, zaś w naszym regionie to 60 proc. punktów. W samym Opolu uczniowie osiągnęli 66 proc.