W Opolu funkcjonuje obecnie 125 rodzin zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu cały czas realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczące opieki nad dzieckiem i rodziną. Dość napisać, iż w naszym mieście funkcjonuje obecnie 125 rodzin zastępczych.

Nie każde dziecko ma tyle szczęścia by urodzić się i wychowywać w szczęśliwej rodzinie. Czasami rodzice nie są w stanie sprawować właściwej opieki nad swoim dzieckiem. W takiej sytuacji MOPR jako instytucja ustawowo do tego powołana przychodzi z pomocą organizując życie w bezpiecznym, stabilnym środowisku rodzinnym.

Najkorzystniejszą formą opieki tymczasowej dla małoletnich pozbawionych opieki jest rodzinna piecza zastępcza. Mogą to być rodziny spokrewnione, niezawodowe i zawodowe. W naszym mieście funkcjonuje obecnie 125 rodzin zastępczych, w tym: 84 rodziny spokrewnione (104 dzieci), 37 rodzin niezawodowych (53 dzieci) i cztery rodziny zastępcze zawodowe (10 dzieci).

Opolski MOPR od kilku lat podejmuje różne inicjatywy promujące ideę rodzicielstwa zastępczego i zachęca mieszkańców do sprawdzenia się w roli kandydatów na rodzinę zastępczą. Tym bardziej, że palcówka ta wciąż mierzy się z dużymi potrzebami zabezpieczenia dzieci, stworzenia im szczęśliwego i ciepłego domu. Co warto jednak zaznaczyć, na każdym etapie funkcjonowania rodziny zastępcze mogą jednak liczyć na pomoc i wsparcie tej instytucji, szczególnie ze strony jej wykwalifikowanej kadry i specjalistów.

W związku z powyższym już w najbliższą sobotę MOPR razem ze Stowarzyszenie RaNO organizuje spotkanie dla rodzin zastępczych.