Ważna nominacja profesora Politechniki Opolskiej

Prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej został wybrany na przewodniczącego Rady ds. Innowacji w Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

– Bardzo się cieszę, że moja praca została zauważona i nadal zamierzam działać dla dobra szkolnictwa wyższego naszego kraju. Za sprawy dotyczące innowacji i rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada pani minister profesor Maria Mrówczyńska, a to gwarantuje bardzo dobrą i merytoryczną współpracę – powiedział prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

Rada liczy dwunastu członków, ekspertów z różnych obszarów nauki w Polsce. Jest organem doradczym ministra nauki, a jej główne zadania to: identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki; przegląd i analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywanie założeń o charakterze systemowym w zakresie polityki innowacyjności i proponowanie podstawowych kierunków działań w zakresie rozwoju innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a także konsultowanie tych działań z podmiotami zewnętrznymi.

– To bardzo silny merytorycznie zespół. W skład wchodzą bardzo aktywne naukowo osoby, wszyscy są typowo operacyjnymi osobami, a większość pełniło na uczelniach funkcje z obszaru zarządzania nauką czy współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Znamy problemy i widzimy szanse szkolnictwa wyższego oraz wiemy co należy zrobić dla rozwoju kraju – zapowiada prof. Grzegorz Królczyk.

Profesor jest członkiem elitarnej Akademii Inżynierskiej w Polsce, która skupia wybitnych twórców polskiej techniki, pracuje także w zespole doradczym programu Polska Metrologia, prezydium Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych w Polsce, a także w Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Według rankingu Research.com jest czwartym naukowcem w Polsce z najlepszym dorobkiem w obszarze inżynierii mechanicznej.

Najnowsze artykuły