REKLAMA

REKLAMA

Wielka strata dla miasta. Nie żyje prof. Marek Tukiendorf

Rektor Politechniki Opolskiej zmarł nagle w środę wieczorem 17 lipca w wieku niespełna 55 lat.

Marek Tukiendorf urodził się 9 października 1964 w Polskiej Cerekwi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Był chemikiem, profesorem nauk rolniczych, nauczycielem akademickim. Obowiązki rektora Politechniki Opolskiej pełnił od 2012 roku. Miał duże zasługi dla naszego miasta. Był inicjatorem i partnerem wielu ważnych działań dla rozwoju Opola, m.in.: powstania i rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego, Instytutu Fraunhofera czy Centrum Współpracy polsko-chińskiej w ramach “Instytutu Konfucjusza”. W czasie dwóch jego kadencji rektorskich rozwijała się Politechnika. Miał duży wpływ na rozwój sportu akademickiego w ramach Klubu Uczelnianego AZS Politechniki. Warto również wspomnieć, że dzięki rozległym kontaktom zachęcał firmy z całego świata do inwestowania w opolskiej strefie ekonomicznej.  

Profesor Tukiendorf był ważną postacią polskiego świata naukowego. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i przewodniczącym Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Za swoją pracę na rzecz polskiej nauki otrzymał medalem Komisji Edukacji Narodowej, był wielokrotnie nagradzany przez polskie i zagraniczne uczelnie.

Przez niemal całe swoje dorosłe życie związany był z Wyższą Szkołą Inżynierską w Opolu, która przekształciła się w Politechnikę Opolską. Za działalność na rzecz naszego miasta był wyróżniony tytułem Zasłużonego Obywatela Opola.

Najnowsze artykuły