Wiemy co powstanie z Budżetu Obywatelskiego

Podsumowano wyniki głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Wśród projektów, które zostaną zrealizowane są m.in: butelkomaty, ogród dendrologiczny, powiększone zostanie kąpielisko Bolko czy też powstaną zielone przystanki.

W tym roku pula pieniędzy przeznaczonych na Budżet Obywatelski wynosiła 5,2 mln zł. W tym 4,2 mln było na projekty dzielnicowe, a 1 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Zostało zgłoszonych 111 projektów, a po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 93 projekty (43 ogólnomiejskie i 50 dzielnicowych). Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe.

Stanowiła ona 21 procent zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło udział 12 151 osób. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica I, w skład której wchodzą: Czarnowąsy, Borki, Brzezie i Świerkle. Aż 34 procent mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Prawie połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 100 lat.

W projektach dzielnicowych na każdą z 13 została przyznana inna suma. Jeśli chodzi o kwoty graniczne to jest to od 10 tys. zł do maksymalnie kwoty dedykowanej dla każdej z nich.
Poniżej sumy w poszczególnych rejonach
Dzielnica I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 500 tys. zł
Dzielnica II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 290 tys. zł
Dzielnica III (Chabry) – 130 tys. zł
Dzielnica IV (osiedle Armii Krajowej) – 220 tys. zł
Dzielnica V (Gosławice, Malinka) – 380 tys. zł
Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – 510 tys. zł
Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 460 tys. zł
Dzielnica VIII (Śródmieście) – 250 tys. zł
Dzielnica IX (Stare Miasto) – 150 tys. zł
Dzielnica X (Nadodrze) – 110 tys. zł
Dzielnica XI (Zaodrze) – 180 tys. zł
Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 570 tys. zł
Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – 450 tys. zł

Uznanie wyniku głosownia dla projektów ogólnomiejskich wymagało uzyskania poparcia na poziomie co najmniej 500 osób głosujących, natomiast dla projektów dzielnicowych konieczne było uzyskanie poparcia co najmniej 500 osób głosujących albo 10 procent liczby mieszkańców danej dzielnicy, na terenie której zadanie ma być realizowane. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli pieniędzy dla każdej z kategorii.

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane pieniądze, które tworzą pulę rezerwową. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jej podziału, o przeznaczeniu pieniędzy z puli rezerwowej decyduje Prezydent Opola, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania.

Jeśli chodzi o pieniądze ogólnomiejskie, to do wydania pozostało jeszcze 400 tys. zł. W projektach dzielnicowych do podziału zostało jeszcze 712 tys. zł.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

W zadaniach ogólnomiejskich najwięcej głosów – 3517 zebrał projekt “Butelkomaty w Opolu Czyste Opole”. Automaty (butelkomaty) do opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) mają stanąć w kilku miejscach miasta. Koszt tego projektu do 600 tys. zł. Pozostałe 400 tys. zł pozostaje w puli pieniędzy do wykorzystania.

Zadania dzielnicowe

Dzielnica I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 500 tys. zł do wykorzystania. Wygrał w głosowaniu projekt wykonawczy aranżacji wnętrz sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną. Sala znajduje się przy ul. Wolności 91 w Czarnowąsach. Koszt wykonania 500 tys. zł. Cała pula pieniędzy została wykorzystana.
Dzielnica II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 290 tys. zł do wykorzystania. Wygrał projekt realizacji Opolskiego Ogrodu Dendrologicznego. Koszt wykonania 290 tys. zł. Cała pula pieniędzy została wykorzystana.
Dzielnica III (osiedle Chabrów) – 130 tys. zł do wykorzystania. W tej dzielnicy nie złożono żadnego projektu do wykonania. Cała suma 130 tys. zł trafia do puli do wykorzystania.
Dzielnica IV (osiedle Armii Krajowej) – 220 tys. zł do wykorzystania. Wygrał projekt wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy ul. “Grota” Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania. Koszt wykonania 100 tys. zł. Do puli pieniędzy do wykorzystania trafia pozostałe 120 tys. zł.
Dzielnica V (Gosławice, Malinka) – 380 tys. zł do wykorzystania. Wygrały dwa projekty: Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice do działań w trudno dostępnym terenie (koszt 150 tys. zł) oraz Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy oraz wszystkich mieszkańców Opola (koszt 150 tys. zł). Pozostałych 80 tys. zł trafiło do puli do wykorzystania.
Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – 510 tys. zł do wykorzystania. Wygrał projekt budowy ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej. Jego koszt to 510 tys. zł. Cała pula pieniędzy została wykorzystana.
Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 460 tys. zł do wykorzystania. Wygrał projekt Powiększenie kąpieliska Bolko. Jego koszt to 460 tys. zł. Cała pula pieniędzy została wykorzystana.
Dzielnica VIII (Śródmieście) – 250 tys. zł do wykorzystania. Wygrał projekt rewitalizacji placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową. Koszt 100 tys. zł. Do puli pieniędzy do wykorzystania trafia pozostałe 150 tys. zł.
Dzielnica IX (Stare Miasto) – 150 tys. zł do wykorzystania. Wygrał projekt zielonych przystanków w Opolu. Koszt realizacji to 50 tys. zł. Do puli pieniędzy do wykorzystania trafia pozostałe 100 tys. zł.
Dzielnica X (Nadodrze) – 110 tys. zł do wykorzystania. Brak wygranych projektów. Żaden ze zgłoszonych nie osiągnął wymaganego minimalnego progu poparcia. Do puli pieniędzy do wykorzystania trafia cała suma 110 tys. zł.
Dzielnica XI (Zaodrze) – 180 tys. zł do wykorzystania. Wygrał projekt “Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze”. Koszt jego realizacji to 180 tys. zł. Cała pula pieniędzy została wykorzystana.
Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 570 tys. zł do wykorzystania. Wygrane są cztery projekty: “Zielone dzielnice – nasadzenia drzew i krzewów” (koszt 88 tys. zł), budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach (koszt 200 tys. zł), “Na ratunek – defibrylator dla każdej dzielnicy” (koszt 60 tys. zł) oraz modernizacja kuchni i sali w OSP Sławice (200 tys. zł). Koszt wszystkich projektów to 548 tys. zł. Do puli pieniędzy do wykorzystania trafia pozostałe 22 tys. zł.
Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – 450 tys. zł do wykorzystania. Wygrane są trzy projekty: Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole Szczepanowice (koszt 120 tys. zł), wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta – rondo (koszt 130 tys. zł) oraz Parada Orkiestr Dętych (200 tys. zł). Koszt wszystkich projektów to 450 tys. zł. Cała pula dla tej dzielnicy została wykorzystana.

Na zdjęciu ogłoszenie wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim. Listę zwycięskich projektów przedstawiali: prezydent Arkadiusz Wiśniewski, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego – Dorota Piechowicz-Witoń (z prawej) oraz zastępca naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego – Aleksandra Zwarycz (z lewej).   

Najnowsze artykuły