WiK Opole ma nowoczesne laboratorium

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizuje obecnie największą inwestycję w historii miasta – Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”. Unowocześnienie akredytowanego laboratorium WiK jest jednym z trzynastu zadań przewidzianych w ramach realizacji tej inwestycji.

Modernizacja oczyszczalni ścieków przewiduje zwiększenie jej przepustowości o około 30%. Wyniknęła stąd potrzeba uzupełnienia wyposażenia akredytowanego laboratorium Spółki o urządzenia najwyższej klasy, gwarantujące sprawne i skuteczne badanie efektów ekologicznych prowadzonych działań inwestycyjnych.

W celu rozszerzenia możliwości analitycznych laboratorium zakupiono:
• chłodziarkę laboratoryjną, suszarkę laboratoryjną, ławę grzewczą, mikroskop optyczny z kontrastem fazowym;
• chromatograf gazowy;
• mineralizator, wytrząsarkę, wirówkę laboratoryjną i młynek kulowy.

Umożliwia to między innymi wstępne przygotowanie próbek ścieków do przeprowadzania szczegółowych analiz i badanie większej ich liczby. „Pozyskany sprzęt pozwala rozwinąć zakres badań stopnia zanieczyszczeń w ściekach i dostosować go do obowiązujących wymagań prawnych Unii Europejskiej. Tym samym nasza oczyszczalnia ścieków zostanie przeniesiona w nową jakość ekologiczną” – podkreśla Mateusz Filipowski, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych w Spółce WiK.

Podniesienie standardów wykonywanych przez laboratorium badań, poprzez zrealizowane w ramach projektu zakupy, przyczynia się do skuteczniejszej kontroli oczyszczanych ścieków, które odprowadzane są do rzeki Odry.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich.

FOT. J. Małkowski

Najnowsze artykuły