Wiosną miasto się zazieleni

Miejski Zarząd Dróg, wykorzystując sprzyjającą pogodę prowadzi nasadzenia drzew i krzewów przy ulicach miasta. Z każdym rokiem miasto będzie coraz bardziej zielone.

Akcja ma celu przede wszystkim zwiększyć ilość zieleni w mieście, a jednocześnie nowe drzewa mają w przyszłości ograniczyć nagrzewanie się asfaltu. Całość działań prowadzona jest w ramach dwóch projektów, na które Opole pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 7 mln złotych.

W sumie wzdłuż ulic naszego miasta zostanie posadzonych 3700 drzew oraz 118 tysięcy krzewów. Szczególnie w centrum miasta znajdą się w specjalnych istniejących misach, które powstały wiele lat temu i zakładały posadzenie w nich drzew.

Nasadzenia obejmą wiele lokalizacji na teranie miasta, a systematycznie pojawiają się nad Młynówką, a następnie na ul.: 11 listopada, Wspólnej, 1 Maja, Bulwarze Karola Musioła, Dzierżona, Prószkowskiej, Waryńskiego, skrzyżowaniu Ozimskiej z Plebiscytową i na Kośnego.

W ostatnim czasie prace trwały i trwają na ulicach: Powstańców Śląskich, Jana Dobrego, Kani, Drzymały, Kominka, Pużaka, Horoszkiewicza czy w dzielnicy generalskiej. W kolejnym etapie drzewa i krzewy posadzone zostaną także na ulicach Jagiellonów i Oświęcimskiej oraz w Brzeziu i Borkach.

Do końca czerwca 2020 roku zrealizowane mają być nasadzenia pozostałych drzew i krzewów w dzielnicach wschodnich i południowych, a także na rondach oraz placach i skwerach.

Na zdjęciu nowo posadzone drzewa na ul. Kani.

Najnowsze artykuły