Witold Stypa: Rzeźba w wyobraźni

Witold Stypa, artysta pochodzący ze Śląska, ale od wielu lat mieszkający w Berlinie, przyjeżdża w czerwcu do Opola na zaproszenie Galerii Sztuki Współczesnej. To część projektu „Festiwal Wyspy Pasieki”, który potrwa do września.

Witold Stypa – artysta

Sztuka artysty jest niezwykle oryginalna. Prowadzi on badania nad możliwością interpretacji fizyki kwantowej poprzez narzędzia jakie daje nam sztuka. Artysta jest twórcą jedynego na świecie Muzeum Przyszłości, którego eksponatami są idee – artystyczne wizualizacje, wpływające na proces rozumienia mechanizmów rządzących wszechświatem. Jednym z kluczowych pojęć dla artysty jest „wyobraźnia”, utożsamiana przez wieki z „marzycielami” oraz „romantycznymi artystami”. Obecnie, również w świecie fizyki, staje się ona podstawowym narzędziem, umożliwiającym zrozumienie mechanizmów tworzących wszechświat. Witold Stypa zainspirowany teorią Teodora Kaluzy – fizyka pochodzącego z Pasieki w Opolu – realizuje „rzeźbę w wyobraźni”, korzystając z punktów w przestrzeni miasta, wytyczonych na podstawie obliczeń znanego naukowca.

Teodor Kaluza – fizyk

Teodor Kaluza to fizyk pochodzący z Opola, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, który opracował teorię piątego wymiaru. Teoria ta poszerza postrzeganie świata zdefiniowanego dotychczas w tradycyjnym schemacie, wynikającym z ograniczeń i niedoskonałości ludzkiej optyki. Piąty wymiar łączy w sobie zagadnienia grawitacji i elektromagnetyzmu; stanowi przyczynek to zgłębiania zagadnień fizyki kwantowej, która niczym filozofia współczesności na nowo definiuje wszechświat i otaczającą nas naturę. Wielowymiarowość i teoria wieloświatów (podwaliny której stworzył m.in Teodor Kaluza na początku XX wieku), staje się obecnie dominującym zagadnieniem współczesnej myśli teoretycznej, próbującej zrozumieć naturę świata.

Na Wyspie

Witold Stypa w ramach weekendowego działania (11-12 czerwca) w Galerii M na Wyspie Pasiece, zaprezentuje ) opolanom projekt artystyczny oraz (w formie wykładu, sobota, godz. 18) przybliży publiczności postać Teodora Kaluzy. Artysta, za pomocą wyliczeń matematycznych, stworzy bazę punktów (związanych z interakcją elektronu z fotonem, na postawie „matrycy kaluzowskiej”), mających swoje realne odniesienie na Wyspie Pasiece. Każdy z odbiorców pracy otrzyma zestaw danych GPS i samodzielnie, w swojej wyobraźni, połączy linie pomiędzy wskazanymi punktami. Rzeźba powstająca w wyniku tego eksperymentu zaistnieje jedynie w naszych myślach, tworząc monumentalną, a zarazem intymną (bo naszą osobistą) pracę przestrzenną, którą możemy sobie jedynie indywidualnie „wygenerować”. Działanie to ukazuje dokonania najnowszej sztuki europejskiej a jednocześnie wpisuje się w lokalne konteksty. Warto podkreślić, że Wyspa Pasieka to miejsce na mapie Opola, skąd pochodzi wiele wybitnych osobistości świata nauki i kultury.

Szczegółowy program Festiwalu Wyspy Pasieki opublikowany jest na stronie: galeriaopole.pl

*Tekst ukazał się w czerwcowym wydaniu magazynu „Opole i Kropka”.