Wkrótce ma ruszyć w Opolu kolejna ważna i duża inwestycja

Do końca 2021 roku ma być gotowe Centrum Usług Publicznych. Powstanie w pobliżu skrzyżowania ul. Ozimskiej oraz Plebiscytowej i w sąsiedztwie Centrum Przesiadkowego Opole Wschodnie. Skupiać będzie dwie instytucje: urząd miasta (i jednostki mu podległe) oraz siedzibę opolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej.

W przetargu na wykonanie CUP wzięło udział osiem firm budowlanych. Postępowanie prowadzi Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a więc spółka miejska. Najniższa oferta wynosiła 167 mln zł, a najwyższa 203 mln zł. Tę najniższą złożyła firma Warbud z Warszawy, która wcześniej wygrała przetarg na budowę Centrum Przesiadkowego w miejscu dworca PKS.

– Postępowanie prowadzi OTBS, bo w takiej sytuacji można liczyć na odzyskanie podatku VAT, czyli koszty budowy będą niższe – tłumaczy skarbnik Opola Renata Ćwirzeń-Szymańska.

Koszt wykonania części miejskiej to 72,5 mln zł netto (92,8 mln brutto), a koszt części Krajowej Administracji Skarbowej 74,2 mln zł brutto. Czas budowy obiektu to dwa lata. Powinien być więc gotowy na koniec 2021 roku. Od roku 2022 mógłby przyjmować petentów.

– Planujemy, że do budynku CUP zostaną przeniesione te wydziału urzędu miasta, które obsługują największą liczbę mieszkańców – wyjaśnia sekretarz opolskiego magistratu Grzegorz Marcjasz. – Przejdą tam też niektóre jednostki. Pozwoli to na oszczędność prawie 2 mln zł w skali roku, które musimy wydawać na wynajem pomieszczeń rozsianych po różnych częściach miasta.

Co znajdzie się w budynku CUP?

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych, Miejskie Centrum Świadczeń, Wydział Lokalowy (teraz mieszczą się one w biurowcu Społem – wieżowiec przy ul. Ozimskiej 19), Miejski Zarząd Dróg (przeniesie się z biurowca przy ul. Firmowej), Wydział Zarządzania Kryzysowego (mieści się na ul. Sempołowskiej), potężny Wydział Spraw Obywatelskich (obsługuje mieszkańców w budynku na placu Wolności). Ponadto do CUP przeniesie się Urząd Stanu Cywilnego, a w Ratuszu pozostanie tylko sala ślubów. Dodatkowo z ul. Budowlanych przeniesie się Wydział Polityki Społecznej. W CUP-ie znajdzie się monitoring miejski, część Straży Miejskiej, a także Centrum ITS (Inteligentnego Kierowania Ruchem), mające powstać w naszym mieście.

Łącznie w nowym budynku ma pracować około 300 osób z urzędu miasta i jednostek mu podległych.

– Celowo są to wydziały i instytucje, które przyjmują wielu mieszkańców – wyjaśnia prezydent Arkadiusz Wiśniewski. – Po pierwsze chcemy ułatwić życie opolanom i usprawnić ich obsługę. Wiele spraw będzie można załatwić podczas jednej wizyty, a nie biegając po kilku miejscach. Atutem jest też to, że znajdzie się tam siedziba Krajowej Administracji Skarbowej. Miejsce, w którym powstanie CUP ma dogodny dojazd z wszystkich stron miasta, w pobliżu znajdzie się centrum przesiadkowe, będzie tam parking. Komfort mieszkańców i ich obsługa będą na znacznie wyższym poziomie. Po drugie budowa i eksploatowanie budynku przyniesie oszczędności, które licząc długoterminowo na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięciu lat są znaczące. Będzie to budynek miejski, a więc znajdzie się w majątku gminy czyli nas wszystkich. Inwestując w przyszłości w jego remonty czy unowocześnianie będą to inwestycje w majątek gminy. Niezwykle ważne jest też to, że chcemy ograniczyć ruch w ścisłym centrum miasta, a nie ma co ukrywać, że osoby przyjeżdżające do urzędów czy instytucji generują duży ruch. Chcąc załatwić jakąś sprawę w biurowcu na Ozimskiej czy w budynku na Placu Wolności trudno znaleźć miejsce do parkowania.

Rozstrzygnięcie przetargu i ostateczna decyzja o budowie były możliwe dzięki zbyciu za 100 mln zł części (25 procent) udziałów w spółce miejskiej – Wodociągi i Kanalizacja. Możliwe więc było dołożenie 21 mln zł do wcześniej planowanej w budżecie miasta sumy na powstanie CUP-u. Z kwoty 100 mln zł czwarta część czyli 25 mln zł trafi do spółki miejskiej – Zakład Komunalny. Jak stwierdził prezydent Wiśniewski niewykluczone, że to właśnie Zakład Komunalny będzie odpowiadał za budowę nowego stadionu piłkarskiego. Pozostała część ze 100 mln zostanie dołożona do już trwającej budowy Opolskiego Centrum Sportu (teren po zburzonym Cieplaku i sąsiadujące z nim boiska przy Stegu Arenie) oraz mającej się wkrótce rozpocząć inwestycji – budowy Centrum Przesiadkowego w miejscu dworca PKS.

Wspomniane 100 mln zł mają wpływ na wielkość budżetu miasta. W projekcie na przyszły rok przedstawionym przez prezydenta niespełna miesiąc temu wynosił on 1,47 miliarda zł. Po autopoprawce przekroczył on sumę półtora miliarda i wynosi 1,525 mld. W autopoprawce wzrosły wydatki na inwestycje z 457,5 mln zł do ponad pół miliarda (dokładnie 512,5 mln zł). Zmalał natomiast zaplanowany deficyt na przyszły rok z 193 mln zł do 148 mln zł. Przypomnieć należy, że sprzedane 25 procent udziałów WiK-u Polskiemu Funduszowi Rozwoju w ciągu najbliższych 2o lat będzie wykupywał sam WiK. Spółka nie będzie jednak miastu wypłacać corocznej dywidendy z zysku ze swojej działalności.

Na zdjęciu wizualizacja budynku Centrum Usług Publicznych, który ma być gotowy do końca 2021 roku.

Najnowsze artykuły