Wprowadzono trzeci stopień alarmowy!

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował się podnieść stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni ALFA-CRP do CHARLIE-CRP. Wszystko przez sytuację panującą w sąsieniej Ukrainie oraz informacje o zdarzeniach w Polsce.

Stopnie zagrożenia wprowadza się w sytuacji, gdy panuje zagrożenie o charakterze terrorystycznym w systemie teleinformatycznym administracji publicznej, bądź systemów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. 

Wyróżnia się cztery stopnie alarmu:

  1. ALFA
  2. BRAVO
  3. CHARLIE
  4. DELTA

Oznacza to przede wszystkim, że osoby, które odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa systemów, będą zobowiązane wdrożyć wyższy poziom procedur bezpieczeństwa m.in. wprowadzić całodobowe dyżury administratorów oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów. Dodatkowo niezbędne będzie wykonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich ewentualnego wykorzystania – powiedział pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Trzeci stopień zagrożenia wprowadza się w przypadku, gdy zaistniało zdarzenie, które potwierdziło cel ataku terrorystycznego, bądź też w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.

W Polsce jeszcze nigdy nie został wprowadzony trzeci stopień zagrożenia. Drugi obwiązywał w trakcie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie oraz w trakcie wyborów prezydenckich, parlamentarnych oraz do Parlamentu Europejskiego. Istniały też przypadki wprowadzenia go regionalnie (w danych województwach).