Z początkiem lipca rusza nabór wniosków do programu Rodzina 500+

Od 1 lipca będzie można składać wnioski o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Po nowelizacji ustawy programem są objęte wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Zniesiony został również wymóg posiadania zasądzonych alimentów.

Wnioski o świadczenia można składać:

  1. Od 1 lipca elektronicznie (przez portal Emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczną).
  2. Od 1 sierpnia także w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu lub listownie.

 

Pamiętaj!

Jeżeli składasz wniosek po raz pierwszy na jedyne dziecko, na które nigdy nie pobierałeś świadczenia 500plus z powodu zbyt wysokich dochodów masz na to czas od 1 lipca do końca 30 września.

 Jeżeli pobierasz obecnie świadczenie na drugie i kolejne dziecko i tak musisz złożyć wniosek na wszystkie dzieci. Masz na to czas od 1 lipca br. do 30 września br. Pierwsze dziecko otrzyma świadczenia od lipca br., a drugie i kolejne od października br.

Do świadczenia 500plus uprawniony jest rodzic, który mieszka w Polsce wraz z dziećmi pozostającymi na jego utrzymaniu.

Wnioski rozpatrzymy w następujących terminach:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Po rozpatrzeniu wniosku wyślemy maila z informacją o przyznaniu świadczeń, dlatego ważne jest, aby we wniosku podać swój adres mailowy. Jeżeli klient nie posiada maila, nie wstrzyma to wypłaty świadczeń, a informację o przyznaniu świadczeń będzie można odebrać w naszej siedzibie.  Nie będziemy wydawać decyzji, chyba, że z jakiegoś powodu odmówimy przyznania świadczeń.

Jeżeli urodzi Ci się dziecko po 1 lipca br. – termin na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. Wnioski na dzieci urodzone do 30 czerwca podlegają rozpatrzeniu na dotychczasowych zasadach.

Pamiętaj!  Od 1 lipca można również złożyć wniosek drogą elektroniczną o:

– świadczenie 300plus,

– świadczenia rodzinne,

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego

a od 1 sierpnia także w wersji papierowej.

 

 

Najnowsze artykuły