Zabezpieczajmy odpady zmieszane!

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną prosimy o szczególną uwagę i dbałość, aby odpady komunalne zmieszane nie były wyrzucane w porozrywanych, nieszczelnych workach lub na ziemię w altanach śmietnikowych.

Odpady komunalne należy umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych pojemników oraz pracownikom odbierającym odpady.