Uchwała Reklamowa Miasta Opole wchodzi w życie

Od 20 lipca wszystkie reklamy w Opolu muszą być zgodne z przepisami uchwalonymi przez Radę Miasta. Tego dnia kończy się bowiem trzyletni okres dostosowawczy do wymogów Uchwały Reklamowej Miasta Opola.

Jak tłumaczy architekt miejski Zbigniew Bomersbach ta uchwała jest odpowiedzią na problem zaśmiecania przestrzeni miasta chaotycznie rozmieszczonymi reklamami. Jej celem jest ochrona krajobrazu Opola oraz ustalenie czytelnych zasad i warunków umieszczania reklam w przestrzeni miasta. Podobnie do tematu podeszło już wiele miast w Polsce. To jednak wcale nie oznacza, że reklamy znikną z przestrzeni miasta.

– Naszym zamiarem nie jest ich likwidacja, bo spełniają one ważną funkcję informacyjną dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów – zapewniał nasz rozmówca. – Właściciele budynków i pozostałych nieruchomości powinni jednak dostosować posiadane lub planowane reklamy do wymogów określonych w danej lokalizacji. Obecny stan rozmieszczenia reklam na terenie miasta jest nieczytelny i nieskuteczny – dodawał Bomersbach.

W związku z czym inne są wymagania dla reklam w poszczególnych dzielnicach. Dlatego każdy mieszkaniec pod adresem: http://www.opole.pl/reklama może sprawdzić, w jakim obszarze miasta znajduje się jego nieruchomość. Uchwała wprowadziła pięć takich obszarów (A, B, C, D, E), w których obowiązują odrębne ustalenia szczegółowe, m.in. wymiary reklamy oraz standardy jakościowe ich wykonania.

To jaki wymiar ma mieć reklama można sprawdzić w tabeli zamieszczonej na stronie internetowej Miasta Opola. Zawiera ona wykaz urządzeń reklamowych oraz ich parametry dla poszczególnych obszarów miasta. W przypadku pytań można napisać na adres mailowy: reklama@um.opole.pl lub zadzwonić: 77 45 11 346, 77 45 11 916.

Warto pamiętać, że przypadku niedostosowania reklamy do wymogów Uchwały Rady Miasta Opola, przewidziane są kary pieniężne.

– Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że naszym celem nie jest karanie, ale spowodowanie w interesie wszystkich mieszkańców, aby nasze miasto było bardziej zadbane, ładniejsze i aby reklamy spełniały swoją rolę informacyjną – zaznaczał Bomersbach.