Zakończyła się pierwsza edycja programu w Centrum RE-Start

W uroczysty sposób w ratuszu podsumowano pierwszą edycję programu reintegracji społeczno-zawodowej realizowanej w nowo powstałym Centrum Re-Start przy ul. Sienkiewicza.

Głównym celem projektu jest realizacja programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie uzyskują osoby bezrobotne, które zostają objęte m.in. programem stażowym, poradnictwem psychospołecznym, zawodowym, prawnym. Pod okiem instruktorów przyuczają się do wykonywania określonych prac (m.in.: napraw stolarskich i tapicerskich czy przeróbek krawieckich), a pracownicy socjalni mają za zadanie wzmacniać ich aktywność i samodzielność życiową. Uczestnicy projektu wykonują drobne prace budowlane, w tym malarskie oraz wykończeniowe w domach osób potrzebujących pomocy. Projekt ma charakter społeczny i ma pozytywnie oddziaływać na środowisko osób wymagających wsparcia. Jego realizacja wiązała się też z otwarciem wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza. Tam prowadzone są szkolenia.

Program będzie realizowany w trzech półrocznych cyklach w grupach 10-osobowych. Jego uczestnicy będą motywowani do zmiany obecnej sytuacji zawodowej i życiowej. Za nami pierwsza edycja. Rozpoczęło ją 10 osób. Trzy niestety w czasie trwania cyklu zrezygnowały. Ważne, że dwie z tych siedmiu osób, które brały udział w programie już znalazły zatrudnienie i podjęły podjęły pracę. Dodatkowo jedna osoba trafiła na staż, co może z czasem zakończyć się podjęciem zatrudnienia.

Łącznie wsparciem zostanie objętych 30 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Na zdjęciu uroczyste podsumowanie pierwszej edycji ważnego społecznie programu. W tym podsumowaniu wzięli też udział: przewodniczący Rady Miasta Łukasz Sowada (z lewej) i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.   

 

Najnowsze artykuły