Zamontowano kolejne budki dla nietoperzy

Kolejne 21 trocinobetonowych budek dla nietoperzy zamontowano na drzewach na terenie Opola. W stolicy regionu spotkać można m.in. karlika większego oraz gacka brunatnego.

Nowe “lokale” dla nietoperzy zawieszono w rejonie Kamionki Piast, na starej części Cmentarza Komunalnego na Półwsi oraz na obszarze ścieżki edukacyjnej Cementowni “Odra” przy ulicy Budowlanych. W ubiegłych latach w lasach komunalnych w mieście zawieszono 100 budek. Pojawiły się m.in. w lesie komunalnym obrębu Grudzice, na obszarze” Grudzickiego Grądu” oraz na terenie Leśnictwa Suchy Bór.

Nietoperze podlegają ochronie w Polsce, dlatego wymagają szczególnej opieki.

Monitoring zasiedlenia budek w stolicy regionu odbywa się przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

Najnowsze artykuły