Przy opolskim MDK-u można oglądać wystawę

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania wystawy plenerowej pt. „Stosunki polsko-estońskie 1918-1939 w świetle estońskich archiwaliów”.

W ramach ekspozycji można zobaczyć liczne dokumenty archiwalne oraz fotografie z okresu międzywojennego dotyczące współpracy między Polską i Estonią, które świadczą o bliskich stosunkach łączących oba kraje w dziedzinie dyplomacji, wojskowości i kultury.

Wystawa została opracowana przez Estońskie Archiwum Narodowe na zlecenie Ambasady RP w Tallinnie. Dotychczas była prezentowana eksponowana w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Teraz do 3 listopada będzie można ją oglądać na ogrodzeniu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1.