REKLAMA

REKLAMA

Złóż deklarację na wymianę pieca węglowego

Urząd Miasta Opola zbiera deklaracje od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na wymianę pieców oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

W listopadzie 2019 roku zarząd Województwa Opolskiego planuje rozpocząć nabór wniosków o dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła. Zarówno w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych). Stare będzie można wymienić na źródła bardziej ekologiczne. Poza tym wnioski będą przyjmowane na likwidację indywidualnych źródeł w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub gazowych.

Miasto Opole zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania deklaracji, które mają charakter sondażowy. Nie będą one wnioskiem o udzielenie dotacji, ale mają na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców Opola. Taka wiedza pozwoli przygotować zbiorczy wniosek o dofinansowanie.

Deklaracje od mieszkańców przyjmowane będą do 25 października w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (Plac Wolności 7-8, III piętro, pok. 318, kontakt tel. 77 54 11 375, 77 45 11 940).

Można uzyskać dofinansowanie do 68% kosztów kwalifikowanych. W deklaracji zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2020-21. Należy pamiętać, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji. Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Miasto Opole dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Poza tym z uwagi na konkursowy charakter naboru wniosków, złożone deklaracje będą weryfikowane pod względem możliwości uczestnictwa w projekcie, ze względu na konieczność spełnienia kryteriów udziału w konkursie. Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Wzór deklaracji
http://www.opole.pl/wp-content/uploads/2018/10/Wz%C3%B3r-Deklarcaji-RPO.docx

Najnowsze artykuły