Zmiana organizacji ruchu na estakadzie i moście Pamięci Sybiraków

Od 6 czerwca zmiana organizacji ruchu na estakadzie i moście Pamięci Sybiraków. Prace mają związek z wymianą dylatacji na środkowym pasie.

Na estakadzie zamknięty zostanie prawy pas w kierunku Zaodrza, a także będący jego przedłużeniem środkowy pas na moście Pamięci Sybiraków. Natomiast poruszając się z ronda (dołem od strony Budowlanych) na most można wjechać tylko na prawy pas. Zmiana pasa na środkowy i lewy będzie możliwa dopiero za wiaduktem nad ulicą Bończyka. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 11 maja.