Zmiany w systemie śmieciowym Opola. Gospodarstwa domowe nie będą dopłacać

Od lipca realizowana będzie kolejna, nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Opola. Obecna, wykonywana przez konsorcjum Remondis – Elkom, jest na ukończeniu.

Na trwającej jeszcze sesji radni obradowali nad przesunięciem pieniędzy na sfinansowanie tego zadania. Pomysł został przegłosowany i tym samym nastąpi regulacja stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów, ale nie obejmie ona gospodarstw domowych.

Nowa umowa podpisana z wykonawcą będzie obowiązywała od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2025 roku. Oferta złożona przez konsorcjum jest weryfikowana pod względem formalnym. Opiewa na ponad 143 mln zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów to jeden z kilku elementów systemu śmieciowego w gminie, do którego należy doliczyć jeszcze m.in. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dobrze zbudowany system powinien się sam bilansować, bez konieczności wspierania go pieniędzmi z innych źródeł. Gminy regulują tę kwestię zmianami stawek, które z kolei są wskazywane w ustawach.

Tym razem ustawodawca wprowadził zmianę mającą na celu urealnienie wysokości stawki za odpady segregowane na nieruchomościach niezamieszkałych (czyli dotyczy to przede wszystkim podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), określając maksymalną kwotę za pojemnik o pojemności 1100 l na poziomie 245,67 zł. Poprzednio wynosiła ona 58,19 zł i była efektem obniżki wprowadzonej ustawą z 2019 roku czyli z 84,40 zł (to z kolei kwota obowiązująca od 2013 roku).

Radni zatwierdzili nowe stawki za odbiór I zagospodarowanie odpadów segregowanych od nieruchomości niezamieszkałych, która od1 lipca w Opolu będzie wynosiła 121 zł. Nie zmienią się natomiast stawki w przypadku obsługi gospodarstw domowych. Nowa stawka jest urzeczywistnieniem ceny umożliwiającej zapewnienie rentowności systemu, który w 2013 roku został zrzucony na barki samorządów w wyniku tzw. rewolucji śmieciowej.