Zmieniono procedury przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem no

Od 24 czerwca przywóz z Ukrainy do Polski okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) będzie się odbywać na zasadach ogólnych. Przestaje obowiązywać skrócona procedura wprowadzona 2 marca.

Zmiany zostały wprowadzone ze względu na stabilizację sytuacji na granicy wschodniej i w związku z wznowieniem funkcjonowania organu administracyjnego Konwencji Waszyngtońskiej na Ukrainie.

Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zdecydowały o odstąpieniu od awaryjnego trybu postępowania w przypadku przywozu do Polski przez obywateli z Ukrainy okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

KAS oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska pozostają w stałym kontakcie, w celu bieżącego monitorowania sytuacji, informowania o wydanych zezwoleniach, oraz w razie potrzeby: konsultacji z organem zarządzającym CITES Ukrainy.