Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2022

Już po raz ósmy mieszkańcy Opola zadecydowali o tym na co przeznaczona zostanie część budżetu miasta. Znamy już także pełne wyniki głosowania.

Przypomnijmy, iż do ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 120 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 84 projekty: 24 ogólnomiejskie i 60 dzielnicowych. Pula środków dedykowana wynosiła łącznie 6 400 000 zł.

Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 26% zgłoszonych projektów.

W głosowaniu wzięło udział 12 359 osób. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica I, w skład której wchodzą: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle – ponad 21% mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 98 lat.

Uznanie wyniku głosowania dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY DZIELNICOWE:

REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle): Rewitalizacja podwórka szkolnego przy publicznej szkole podstawowej nr 31 w Opolu (koszt 240 000 zł) 1164 głosy

REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów): Bezpieczny Wróblin – remont ulicy Sołtysów (360 000 zł) 222 głosy

REJON III (Chabry): Ogródki dydaktyczne z zieloną strefa relaksu przy PSP nr 11 (120 000 zł) 501 głosów

REJON IV (Armii Krajowej): Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym (270 000 zł) 352 głosy

REJON V (Gosławice, Malinka): Modernizacja boiska sportowego przy publicznej szkole podstawowej nr 15 w Opolu     65 000 zł) 308 głosów

REJON V (Gosławice, Malinka): Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR (46 900 zł) 212 głosów

REJON V (Gosławice, Malinka): Bezpieczna V (240 000 zł) 167 głosów

REJON V (Gosławice, Malinka): Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci (55 000 zł) 162 głosy

REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina): „Jezioro Malina” – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora – II etap (630 000 zł) 715 głosów

REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska): Willa Skauta – Centrum Integracji Międzypokoleniowej (368 000 zł) 351 głosów

REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska): Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci (150 000 zł)  224 głosy

REJON VIII (Śródmieście): Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej – Śródmieście (310 000 zł) 314 głosów

REJON IX (Stare Miasto): Renowacja fontanny dzielnica generalska (180 000 zł) 279 głosów

REJON X (Nadodrze): Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej (50 000 zł) 187 głosów

REJON XI (Zaodrze): Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych 220 000 zł) 617 głosów

REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski): Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice – wspólna inicjatywa mieszkańców (700 000 zł) 517 głosów

REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów): Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno – Rekreacyjne, etap II (570 000 zł) 463 głosy

 

ZWYCIĘSKI PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

Rolkostrada – ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie (1 000 000 zł) 1 408 głosów

 

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego Opola, o przeznaczeniu puli środków rezerwowych decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta.

Jako, że na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 1 200 000 zł, a wykorzystanych ma został 1 000 000 zł, to do puli środków rezerwowych przeniesione zostanie 200 000 zł

Tak z kolei prezentuje się pula środków rezerwowych w projektach dzielnicowych:

REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle): Kwota dedykowana to 620 000 zł – kwota przeniesiona do puli środków rezerwowych to 380 000 zł

REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów): 360 000 zł – 0 zł

REJON III (Chabry): 160 000 zł – 40 000 zł

REJON IV (Armii Krajowej): 270 000 zł – 0 zł

REJON V (Gosławice, Malinka): 470 000 zł – 63 100 zł

REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina): 630 000 zł – 0 zł

REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska): 580 000 zł – 62 000 zł

REJON VIII (Śródmieście): 310 000 zł – 0 zł

REJON IX (Stare Miasto): 180 000 zł – 0 zł

REJON X (Nadodrze): 130 000 zł – 80 000 zł

REJON XI (Zaodrze): 220 000 zł – 0 zł

REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski): 700 000 zł – 0 zł

REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów): 570 000 zł – 0 zł

Łącznie: 6 400 000 zł – 825 100 zł