Miasteczko ekologiczne znowu stanęło na Placu Wolności

Czerwiec w naszym mieście to nie tylko Festiwal Książki czy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, ale także wydarzenia o charakterze edukacyjnym. Taką rolę od lat pełni Miasteczko Ekologiczne, które znowu zagościło na Placu Wolności.

Obieg zamknięty

„Miasteczko Ekologiczne” jest inicjatywą pracowników Urzędu Miasta Opola, dla których gospodarka odpadami komunalnymi jest codzienną pracą, a zarazem pasją i zainteresowaniem, którym chcą się podzielić z mieszkańcami. Wszystkie podejmowane na festynie inicjatywy łączy jedno – gospodarka odpadami komunalnymi.

Tegorocznym hasłem przewodnim jest „Gospodarka o obiegu zamkniętym”, inaczej zwana gospodarką cyrkularną – wyjaśnia Iwona Kowalczuk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi.  – Jest to idea polegająca na spojrzeniu na odpady jako cenne surowce, a nie zbyteczne produkty. Trend GOZ jest pożądanym kierunkiem w gospodarce odpadami komunalnymi –  dodaje.

Ekologicznie – nie znaczy nudno

Dzięki Miasteczku Ekologicznemu udowadniamy, że edukowanie może być przyjemnością i zabawą, a nie nudnym zajęciem. Jest tak przede wszystkim dzięki ciekawej ofercie warsztatów dla różnych grup wiekowych, podczas których będzie można tworzyć ozdoby, zabawki i inne przedmioty codziennego użytku z odpadów recyklingowych. Będą również warsztaty rękodzielnictwa, tworzenia naturalnych kosmetyków oraz ekologicznych środków czystości.

Spółka Remondis Opole zorganizowała zajęcia plastyczne i recyklingowe, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji przygotowało edukacyjną odpadową grę miejską, a Zakład Komunalny nauczał sadzenia roślin pod opieką instruktora. Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Opolskiego przygotował ciekawe warsztaty poświęcone domowemu kompostowaniu pt. „Wermikompostowanie”, a Kino Helios zaprosiła do swojego stoiska „Twoje miasto – Twoje kino”. Partnerami projektu były gminy Turawa i Komprachcice, które również pojawią się w miasteczku z konkursami i zabawami ekologicznymi. Ciekawym punktem programu była mobilna strefa edukacyjna zaaranżowana w śmieciarce – „Nasza Miecia”.

Uczestnicy Miasteczka Ekologicznego nie wrócili do domu z pustymi rękami. W trakcie imprezy można było wziąć udział w konkursie promującym aktywny udział w programie Miasteczka ekologicznego z atrakcyjnymi nagrodami za zebranie pieczątek. Dodatkowo zorganizowana został zbiórka makulatury, baterii i  drobnych elektroodpadów w ramach mPSZOK.

– Uczestnik konkursu, który w dniu imprezy odda do punktu zbiórki znajdującego się na skwerze przy Placu Wolności minimum 10 kg makulatury, otrzyma bilet normalny upoważniający do bezpłatnego wejścia jednej osoby do opolskiego ZOO – tłumaczy Elżbieta Gabor z Wydziału GOK.

Warto odnotować, iż projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.