Znowu wyższe mandaty i więcej punktów karnych

Weszło w życie już kolejne, nowe rozporządzenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Zawiera ono wyższe mandaty i więcej punktów karnych, ponadto wprowadzono także kary za tzw. recydywę.

W tym ostatnim przypadku oznacza to, że jeżeli w okresie dwóch lat ktoś więcej niż raz przekroczy dozwoloną prędkość powyżej 31 km/h, to kara pieniężna będzie liczona podwójnie.

Wyższe mandaty za niestosowanie się do ograniczeń prędkości obowiązują już od początku roku. Wynika to, ze wciąż niemalejącej liczby wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Od 17 września 2022 roku za takie wykroczenie naliczone zostaną punkty karne, które skasują się po 2 latach od zapłacenia mandatu lub uprawomocnienia się wyroku sądu, a nie od popełnienia wykroczenia.

Wzrośnie również liczba naliczanych punktów i kwota mandatów, dla kierowców przekraczających prędkość po raz pierwszy. W przypadku przekroczenia prędkości o 31-40 km/h naliczony zostanie mandat w wysokości ośmiuset złotych z dziewięcioma punktami karnymi, natomiast w przypadku recydywy 1600 zł. Przekroczenie o następne 10 km/h równoznaczne jest z mandatem 1000 zł i 11 punktami karnymi, a w razie recydywy kwota wzrośnie do 2000 zł. Jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o 51-60 km/h, będzie ukarany mandatem 1500 zł i 13 punktami karnymi, a przy recydywie portfel zostanie uszczuplony o 3000 zł. Kierowcy z „ciężką nogą” przekraczający prędkość o 61-70 km/h muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości 2000 zł i 14 punktami, a przy recydywie ze stratą 4000 zł.

Piraci drogowi mogą stracić także prawo jazdy już po drugim wykroczeniu. Wówczas będzie się to wiązało z wyższym mandatem objętym przytoczoną wyżej recydywą.