LIFE – sposób na „zielone” ciepło

ECO SA z Opola jako jedyna spółka ciepłownicza w Polsce zakwalifikowała się do projektu unijnego SET_HEAT i znalazła się w gronie uczestników jednego z czterech zwycięskich konsorcjów na 12 aplikujących do konkursu z całej Europy. Zarząd ECO właśnie podpisał umowę, która gwarantuje pozyskanie przeszło 1,5 mln euro na realizację celów określonych we wniosku konkursowym.

Stawka konkursu finansowanego z tzw. programu LIFE jest wysoka. To 6 mln EUR do podziału na 4 zwycięskie konsorcja z całej Europy. Pozyskane fundusze mają być przeznaczone na prace projektowe i badawcze, które pozwolą na realizację konkretnych planów inwestycyjnych związanych z dekarbonizacją systemów ciepłowniczych i produkcję „zielonego” ciepła.

Podstawowym wymogiem aplikowania o pieniądze w projekcie SET_HEAT było utworzenie konsorcjum i pozyskanie do niego partnerów z co najmniej 3 różnych krajów UE, w tym ośrodków naukowych i jednostek przemysłowych z branży ciepłowniczej, które musiały wnieść do projektu swoje wybrane systemy ciepłownicze. Ostatecznie do konsorcjum weszło 11 partnerów. Z Polski są to obok ECO: Politechnika Śląska (lider projektu), Politechnika Opolska i firma Kelvin. Pozostałymi partnerami konsorcjum są jednostki naukowe i firmy z branży ciepłowniczej z Danii, Chorwacji, Rumunii i Litwy.

W ramach budżetu LIFE 2021-2027, w podprogramie CET (Clean Energy Transition) ogłoszono konkurs LIFE-2022-CET-DH pod nazwą: „Wprowadzanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego lub pochodzącego z odnawialnych źródeł energii  do wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych” – mówi Joanna Moczko-Król dyrektor ds. innowacji i rozwoju w ECO SA. – W konkursie  dostrzegliśmy realną szansę na pozyskanie środków i sfinansowanie działań, które mogą przybliżyć całą Grupę Kapitałową ECO do dekarbonizacji systemów.

Aby jednak dekarbonizacja ciepłownictwa mogła się dokonać, trzeba przygotować się technologicznie, formalnie i finansowo.

Aplikujemy o kwotę ponad 1,5 mln euro, bo pozyskanie funduszy na realizację zadań, przed którymi stoi cała branża ciepłownicza to dla nas sprawa priorytetowa – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ECO ds. ekonomicznych. – Transformacja jest konieczna, ale jej realizacja nie powinna nawet w najmniejszym stopniu zagrozić stabilności finansowej naszej branży. Właśnie dlatego korzystamy z każdej możliwości, aby ubiegać się o dostępne środki.

Podstawowym celem projektów zgłaszanych w ramach konkursu LIFE-2022-CET-DH jest opracowanie dziesięcioletnich planów inwestycyjnych, umożliwiających przemianę tradycyjnych wysokotemperaturowych systemów ciepłowniczych w systemy efektywne, zgodnie z definicją unijnej dyrektywy EED, która odgrywa kluczową rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Sam projekt SET_HEAT składa się z kilkunastu pakietów roboczych, które dotyczą wielu prac niezbędnych do wykonania w okresie 3 lat jego realizacji, począwszy od identyfikacji potencjału zasobów odnawialnych i ciepła odpadowego, poprzez techniczne analizy możliwych rekonfiguracji i opracowanie studium wykonalności, aż po inżynierię finansową – mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO ds. operacyjnych – Wiele projektów związanych z dekarbonizacją i zazielenieniem naszych systemów ciepłowniczych jest we wczesnej fazie realizacji lub planowania, a projekt SET_HEAT może odegrać znaczącą rolę w ich dalszym rozwoju – dodaje Mirosław Romanowicz.

Po podpisaniu umowy przez pozostałych uczestników konsorcjum z Polski, Danii, Litwy, Chorwacji i Rumunii, ruszy kolejny etap projektu SET_HEAT, czyli rozpoczęcie od dnia 1 października pierwszych prac projektowych, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

ECO SA jest wiodącą spółką ciepłowniczą w kraju i częścią powołanej w 2009 roku Grupy Kapitałowej ECO SA składającej się z przedsiębiorstw ciepłowniczych w Opolu, Malborku, Kutnie, Jeleniej Górze i Tarnobrzegu oraz spółek – córek ECO Serwis (zajmującą się realizacją inwestycji i remontów oraz bieżącym utrzymaniem majątku ciepłowniczego), ECO Logistyka (zajmująca się dostawą paliw) i ECO Kogeneracja (budująca i eksploatująca układy wysokosprawnej kogeneracji). Posiada swoje ciepłownicze oddziały eksploatacyjne również w województwie lubuskim i śląskim. W 2023 roku spółka obchodzi 25 lat działalności jako spółka akcyjna, z większościowym akcjonariatem gminy Opole, po przekształceniu z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

 

Najnowsze artykuły