USK pozyskał ponad 9 mln zł na badania terapii pacjentów z miażdżycą

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu będzie liderem realizującym badanie kliniczne dotyczące skuteczności terapii u pacjentów z miażdżycą. Ośrodek pozyskał na  projekt badawczy blisko 9,3 mln zł, w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych. Konsorcjantami są Instytut Genetyki Człowieka PAN oraz Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Projekt pn. „Colstent Study”, autorstwa chirurga naczyniowego i kierownika Oddziału Chirurgii USK w Opolu i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Opolskiego prof. Grzegorza Oszkinisa, dotyczy sprawdzenia, jak podawana doustnie kolchicyna zapobiega ponownemu zwężeniu światła w tętnicach udowych u pacjentów po zabiegu z użyciem stentów.

Naszym celem jest sprawdzenie długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku o nazwie kolchicyna u pacjentów z objawową niedrożnością tętnic udowych, którzy wcześniej mieli zaimplantowane metalowe stenty samorozprężalne, rozszerzające naczynia – informuje prof. Grzegorz Oszkinis.

Kolchicyna to alkaloid uzyskiwany z ziemowita jesiennego, który w dawkach terapeutycznych wykazuje działanie przeciwzapalne i hamujące podział komórki. Jako środek przeciwzapalny o szerokim spektrum działania dotychczas stosowany jest w leczeniu chorób zapalnych, takich jak dna moczanowa i nawracające zapalenie osierdzia.

W ramach projektu opracujemy wskazania genetyczne do stosowania tego leku u pacjentów z miażdżycą oraz biomarkery do monitorowania skuteczności tej terapii, czyli mierzalne zmiany, jakie zachodzą w organizmie w efekcie przyjmowania leku – zapowiada prof. Grzegorz Oszkinis.

W trwających 5 lat badaniach weźmie udział blisko 290 pacjentów, zrekrutowanych w kilku ośrodkach w kraju. W ciągu 2 lat monitorowanej terapii każdy z tych pacjentów odbędzie 9 wizyt kontrolnych.

Pozwoli to badaczom stwierdzić, czy proponowana metoda skutecznie zapobiega ponownemu zwężeniu tętnic, a tym samym powikłaniom sercowo-naczyniowym, konieczności prowadzenia kolejnych zabiegów chirurgicznych i leczenia szpitalnego – wyjaśnia Antonina Dziedzic-Danel, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych USK w Opolu.  – Zaproponowana w badaniu metoda zostanie porównana z najskuteczniejszą aktualnie terapią, w ramach której chirurdzy zakładają stenty uwalniające miejscowo lek zapobiegający zwężaniu tętnic.

Nasza propozycja jest tańsza. Jeśli potwierdzimy, że jest równie lub bardziej skuteczna, to jej upowszechnienie przyniesie nie tylko korzyści zdrowotne dla pacjentów, ale też – ekonomiczne dla systemu ochrony zdrowia – zapowiada prof. Grzegorz Oszkinis. – Dotychczasowe doniesienia pozwalają stwierdzić, że stosowanie kolchicyny przynosi pożądane efekty terapeutyczne w populacji osób starszych, a to ona stanowi znaczący odsetek wśród chorujących na miażdżycę.

To drugi projekt badawczy, w którym nasz szpital jest sponsorem, czyli w pełni odpowiedzialnym za badanie kliniczne: od pomysłu, przez realizację, po wynik. Bardzo nas to cieszy, że jako młody ośrodek naukowy na medycznej mapie kraju, możemy się pochwalić takimi osiągnięciami – komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu. – Nasze zespoły biorą obecnie udział w ponad 20 projektach badawczych: z obszaru kardiologii, nefrologii, alergologii, chirurgii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz radiologii – wylicza dyrektor Madera.

To pokazuje, że uruchomione przez nas jesienią 2022 r. Centrum Naukowo-Badawcze spełnia swoją rolę. W 2023 r. pozyskaliśmy z Agencji Badań Medycznych grant (30 mln zł) na uruchomienie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej, które będzie trzecią składową CNB obok UCWBK i Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – informuje Dariusz Madera.

fot. USK Opole

Najnowsze artykuły