Nie wzrosną ceny za odbiór śmieci w Opolu. Miasto chce podpisać umowę z Remondisem

Nie będzie podwyżki za odbiór odpadów w stolicy województwa. Jest decyzja o rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów w mieście, jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę, podpisana zostanie umowa z firmą Remondis.

Sprawa nie była do końca pewna, bo ceny, które zaproponował jedyny potencjalny wykonawca biorący udział w przetargu w zadaniu nr 1, przewyższały zaplanowany na ten cel budżet. Chodzi o odbiór odpadów z pojemników czarnego, żółtego, niebieskiego i zielonego. Konsorcjum Remondis/Elkom zaproponowało kwotę wyższą o 2 675 000 złotych od kwoty przeznaczonej na ten cel przez gminę. Nie ma jednak zagrożenia zmiany ceny dla mieszkańców, bowiem miastu uda się dodatkowe środki wygospodarować w systemie.

Nie było za to problemów z rozstrzygnięciem przetargu na wywóz bioodpadów, czyli zadanie nr 2. Zaproponowana przez konsorcjum Remondis/Elkom stawka za wywóz brązowego pojemnika była poniżej zarezerwowanych na ten cel środków o kwotę 292 000 złotych.

Przypomnijmy, obecna umowa na odbiór odpadów realizowana przez Opole obowiązuje do końca marca tego roku. Nowa obowiązywać ma do połowy 2022 r.

Podstawowa stawka za wywóz odpadów w Opolu to 28 zł miesięcznie za osobę. W systemie funkcjonują też ulgi m.in. dla dużych rodzin.