Czepkowanie na Uniwersytecie Opolskim

Blisko 80 studentów z pielęgniarstwa zostało symbolicznie przyjętych do zawodu. Uroczyste “czepkowanie” to dla nich podsumowanie trzech lat studiów na tym kierunku oraz otwarta droga do wykonywania pracy pielęgniarki lub pielęgniarza.

Głównym elementem uroczystości Czepkowania jest nałożenie symbolicznego czepka, złożenia ślubowania i odśpiewania Hymnu Pielęgniarskiego, którego autorem jest Jan Kielarski.

Czepkowanie jest coroczną uroczystością z okazji Dnia Symboliki Zawodu Pielęgniarki i Położnej organizowaną przez kierunek Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. W tym roku czepki pielęgniarskie otrzymało 78 studentów kierunku Pielęgniarstwo – przekazała dr n. o zdr. Marta Gawlik, koordynatorka kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Opolskim.

Pierwsze polskie “czepkowanie”, według relacji nestorki polskiego Pielęgniarstwa pani Jadwigi Iżyckiej, wprowadziła Szkoła Warszawska wzorując się na zwyczajach amerykańskich.

Czepkowanie było zawsze jedną z niezwykle ważnych uroczystości zawodowych organizowanych w szkołach funkcjonujących po II Wojnie Światowej, w których starano kultywować się tradycję. Było to zakończenie pierwszego etapu przygotowania do pełnienia roli zawodowej – formą „wtajemniczenia” zawodowego – mówiła koordynatorka pielęgniarstwa na UO.

Uroczystość organizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu co roku gromadzi studentów oraz ich rodziny. Jest również okazją do spotkania środowiska akademickiego z przedstawicielami  pracowników ochrony zdrowia.

 

zdjęcia: Sylwester Koral / Biuro Marketingu i PR Uniwersytetu Opolskiego

Jakub Koziarz

Dziennikarz, autor tekstów, zajmuje się fotografią, realizacją wideo oraz montażem filmów. W Czasie na Opole zajmuje się tematami kulturalnymi, tj. promocją wydarzeń miejskich oraz ich relacjonowaniem.

Najnowsze artykuły