Inwestycje drogowe na Róży Wiatrów i Krapkowickiej na ostatniej prostej

Kończą się dwie istotne dla miasta inwestycje drogowe. Po weekendzie ostatnie prace na budowie drogi na Róży Wiatrów i przebudowywanym odcinku ulicy Krapkowickiej.

W obu przypadkach chodzi o ułożenie ostatniej warstwy bitumicznej – mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. – Jeżeli planów nie pokrzyżuje pogoda to te prace ruszą tuż po weekendzie. Na Róży Wiatrów warstwa ścieralna ma być układana od poniedziałku, a na Krapkowickiej od wtorku. W związku z planowanymi pracami mogą wystąpić pewne utrudnienia w ruchu. Wykonawcy będą musieli pracować działać przy zmiennych organizacjach ruchu, które będą dostosowywane do postępu robót.

W obu lokalizacjach planowany termin ułożenia warstwy ścieralnej wynosi dwa dni.

Najnowsze artykuły