Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym. Znamy laureatów

Konkurs organizują Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior w Opolu”. Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach.

„Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” to konkurs, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem  mieszkańców Opola i  odbywa się cyklicznie od 2018 r. Wyróżnieni w konkursie otrzymują certyfikat: ,,Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu”. Konkurs kierowany jest do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Opola otwartych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.

W konkursie chodzi przede wszystkim  wyróżnienie i promowanie miejsc w Opolu, w których seniorzy i osoby niepełnosprawne dobrze się czują, są traktowane życzliwie, mogą skorzystać z najwyższej jakości usług. W ramach konkursu nagradzane są instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,  podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że prowadzona działalność przyczynia się do przełamywania barier: architektonicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych,  społecznych, z którymi borykają się osoby starsze oraz niepełnosprawne – mówi Mateusz Szpryngiel z Wydziału Polityki Społecznej.

W tym roku nagrody otrzymali:

  1. Klub Integracji Społecznej – Centrum Re-Start w Opolu- Kategoria Usługi różne
  2. Gastrofaza Bar – Kategoria Gastronomia
  3. Zespół Szkół Specjalnych – Kategoria Usługi publiczne
  4. Gabinet Podologiczny Karolina Matejka –Kategoria  Zdrowie
  5. Kino Helios – Kategoria Kultura i Sztuka
  6. Wojewódzka Biblioteka Publiczna: Centrum Dokumentacyjno – Wystawiennicze Niemców w Polsce –Kategoria Kultura i sztuka.

W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono w sumie 30 miejsc.

 

Fot. Marek Latawiec

Najnowsze artykuły