Milowy krok do Centrum Zielonej Transformacji Opola

Zakład Komunalny ogłosił przetarg na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów, która ma produkować ciepło oraz energię elektryczną. Według obecnych założeń obiekt ma powstać w 2027 roku.

Przetarg prowadzony będzie w formule “Zaprojektuj i Wybuduj,” co oznacza, że wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za stworzenie kompleksowego projektu, jak i za jego realizację. Taka formuła gwarantuje spójność działań oraz efektywność procesu, od etapu planowania po fazę eksploatacji. Na ten cel spółka pozyskała finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu 2.1.3. Racjonalna gospodarka odpadami w Części 3. Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne. Łączna suma dofinansowania to 130 235 600 zł. Składa się na nią bezzwrotna dotacja oraz pożyczka.

Instalacja powstanie w sąsiedztwie składowiska odpadów przy ul. Podmiejskiej i ma znacząco wpłynąć na stabilizację rachunków za ogrzewanie, a także poprawić gospodarkę odpadową Opola. Dzięki tej instalacji elektrociepłownia spali o blisko 10 tys. ton węgla mniej, wyprodukowane tu ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów w ramach Centrum Zielonej Transformacji to jedno z kluczowych przedsięwzięć spółki. Nowa instalacja będzie nie tylko źródłem energii, lecz stanie się także centrum edukacyjnym, gdzie mieszkańcy będą mogli zdobyć wiedzę na temat gospodarki odpadami i środowiska.

 

 

 

Najnowsze artykuły