Poważna dotacja na remont Katedry

Zakład Komunalny wsparł remont opolskiej Katedry sumą miliona złotych.

– Rozpiera mnie duma i radość, że kolejna miejska spółka pomoże w remoncie, bo przypomnę, że aktywnie wspiera go również spółka ECO – mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. – Wierzę, że za przykładem pójdą firmy prywatne czy inne instytucje. Katedra to wielowiekowa tradycja. Wspaniały obiekt sakralny, piękny architektonicznie. Symbol naszego miasta i ogromne dziedzictwo. O takie obiekty musimy dbać, by przetrwały i cieszyły kolejne pokolenia. Cieszę się, że Zakład Komunalny jest tak dobrze zarządzany, że zdołał wygospodarować milion złotych na ten ważny cel.

– Służymy mieszkańcom Opola świadcząc na ich rzecz różne usługi – zaznacza Andrzej Czajkowski, prezes Zakładu Komunalnego. – Pełnimy pewną misję, a jej częścią jest również rola społeczna. Jej wyrazem jest właśnie dotacja na remont katedry. Z radością możemy więc przekazać przekazać pieniądze na tak ważny cel. Jako opolanie wszyscy chcemy, by stała ona jak najdłużej i była nasza dumą.

Remont katedry rozpoczął się kilka lat temu. Jego łączny koszt szacowany jest na około 30 mln zł.

– Pieniędzy szukamy w różnych możliwych miejscach – przekonuje Waldemar Klinger, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego czyli właśnie Katedry. – Wiadomo, że datkami z ofiar wiernych czy różnych zbiórek nie jesteśmy w stanie zapewnić finansowania remontu. Ten milion złotych pozwoli nam z większym spokojem prowadzić kolejne prace. W głównej mierze te pieniądze zostaną przeznaczone na renowację ściany północnej oraz filarów znajdujących się po tej stronie.

– Dziękuję władzom miasta i Zakładu Komunalnego – mówi biskup opolski Andrzej Czaja. – Cieszę się, że jest zrozumienie wagi Katedry dla miasta czy regionu. Chcielibyśmy z remontem zdążyć na 2024 rok. Wówczas będziemy obchodzić tysięczną rocznicę sprowadzenia do Opola relikwii Krzyża Świętego.

Najnowsze artykuły