„Śmieci mniej – Ziemi lżej”. Uczniowie będą zbierać surowce wtórne

To już 19. edycja akcji, w którą włączają się uczniowie opolskich przedszkoli i szkół. Jest się o co bić, ponieważ pieniądze ze sprzedaży odpadów zasilą konta placówek oświatowych.

Zasady konkursu są niezwykle proste. Wystarczy, że każda placówka oświatowa z Opola, która zgłosi swój udział w zabawie, będzie zbierała do 20 grudnia makulaturę, puszki aluminiowe, zużyte baterie oraz plastik (nakrętki/korki).

Makulatura powinna być czysta i przewiązana sznurkiem lub zebrana w kartonach lub pojemnikach (osobno papier gazetowy i osobno karton). Puszki aluminiowe powinny być czyste i suche, zgniecione i pakowane w workach, kartonach lub pojemnikach. Zużyte baterie powinny być zebrane w odpowiednio do tego celu przystosowanych pojemnikach (kartonach). Plastik (nakrętki/korki) powinny być zebrane np. w workach. Wyznaczony przez dyrekcję placówki oświatowej opiekun konkursu odbiera od uczestników zebraną makulaturę, puszki aluminiowe, zużyte baterie oraz nakrętki/korki, prowadzi ewidencję ilościową – waży surowiec przyniesiony przez uczestnika konkursu. Do odbioru ważna jest ilość w kilogramach, do zgłoszenia w finale konkursu osób w kategorii indywidualnej, ilość surowca podaje się w następujący sposób: makulatura w kilogramach, puszki aluminiowe w kilogramach (do pierwszego miejsca po przecinku), baterie w kilogramach (do pierwszego miejsca po przecinku), plastik – nakrętki/korki (do pierwszego miejsca po przecinku). Po każdym odbiorze makulatury, puszek aluminiowych, zużytych baterii oraz plastiku – korków należy zgłosić ten fakt koordynatorowi głównemu konkursu drogą e-mailową na adres konkurs@segreguj.pl oraz przygotować dokument potwierdzający ilość oddanych surowców przez placówkę – wylicza Sebastian Smoliński zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Pieniądze ze sprzedaży makulatury, puszek aluminiowych, zużytych baterii oraz plastiku (nakrętki/korki) trafią na konto opolskich szkół i przedszkoli.

 

 

 

 

Najnowsze artykuły