Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w opolskich szkołach

W Szkole Podstawowej nr 5 wykryto dwa nowe przypadki zakażeń. Po jednym w klasie siódmej i ósmej.

Decyzją sanepidu do jutra – (19.10) na dozorze sanitarnym przebywać będzie 21 uczniów z klasy siódmej i 29 z klasy ósmej . Z informacji jakie posiadamy wynika, że dozór jest tak krótki, ponieważ zakażonych od ponad tygodnia nie było na zajęciach w szkole.

Mamy również informację dotyczącą przypadków koronawirusa w szkole podstawowej nr 1 w Opolu. Tu mówimy również o dwóch przypadkach. Zakażenie stwierdzono w drugiej klasie. Z tej klasy 22 uczniów, decyzją sanepidu, na dozorze sanitarnym przebywać będzie do poniedziałku – 19 października. Również do poniedziałku dozorem objętych jest 39 uczniów z dwóch klas szóstych. Przypadek koronawirusa potwierdzono w jednej z tych klas, ale były one połączone z powodu absencji nauczyciela.

Przypomnijmy, że zakażenie koronawirusem wykryto już także u uczniów PSP nr: 2, 5, 9, 10, 11, 20, 21, 31, 33 , LO nr: 1, 2, 3,6, 8, przedszkolu nr 29, w żłobku nr 2, w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, Publicznym Liceum nr 3 oraz u podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej Domu Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.