Budżet na trudne czasy

Radni Opola zatwierdzili budżet miasta na 2023 rok. Przewidywane dochody ogółem osiągną 1 miliard 161 milionów złotych, wydatki zamknąć się mają sumą 1 miliarda 379 milionów.  Miasto w mijającym roku nie powiększyło długu ani o złotówkę.

To nie będzie łatwy rok. Dochody samorządu spowodowane ograniczeniem wpływu z PIT i rozwiązaniami rządowego Polskiego Ładu maleją, rok do roku w 2023 r tzw. dochody bieżące będą mniejsze o 74 miliony złotych, dochody majątkowe zaś mniejsze o 48 milionów. Przewiduje się, że udział w podatku PIT rok do roku zmniejszy się o ponad 40 milionów złotych (do 212,3 mln zł). Nie zrekompensuje tego wzrost podatków lokalnych o nieco ponad 7 milionów (do sumy 220 mln) ani też  wzrost wpływów z opłat o kolejne 8 milionów (do poziomu 97,3 mln zł).

Jeśli chodzi o wydatki bieżące, w 2023 roku miasto wyda mniej więcej tyle samo, co w roku mijającym, czyli 1 miliard 106 milionów zł. Wzrosną nieco wydatki majątkowe z 255,5 mln do 271,3 miliona złotych. Struktura wydatków bieżących będzie podobna, aż 43 proc z nich pochłonie oświata, 13 proc. działalność społeczna, 9 procent – administracja publiczna, po 8 procent pójdzie na gospodarkę komunalną oraz transport i łączność. 4 procent budżetu wydatków, 42 miliony złotych, pochłonie w przyszłym roku obsługa długu publicznego.

Niestety, jeśli chodzi o wydatki z roku na rok pogłębia się luka finansowa w oświacie, spowodowana niewystarczającą subwencją oświatową wypłacaną przez budżet państwa. Miasto na oświatę wydaje aż 472 miliony złotych. W tym roku niedopłata ze strony rządu wyniesie 179 milionów, na przyszły przewidywana jest na poziomie 184 milionów. Tyle pieniędzy miasto będzie musiało dołożyć do oświaty z własnej kieszeni.

Mimo trudnego budżetu miasto zamierza kontynuować program inwestycyjnego boomu. Najważniejsze jego punkty to:

– budowa stadionu- wydatki w 2023 to ponad 68 mln zł (cały koszt budowy to 159,6 mln)

– budowa Domu Pomocy Społecznej –wydatki 38,8 mln ( pełen koszt 54,3 mln)

– budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej miasta – plan 22,3 mln (wartość zadania 45,8 mln zł)

– budowa akwarium w zoo  – plan 12,7 mln (wartość zadania 35 mln. zł)

– przebudowa placu dworcowego – plan 12,5 mln ( całość kosztów 12,8 mln)

– budowa przedszkola na Krapkowickiej –plan 8 mln zł. ( całość kosztów 12,95 mln zł)

– wsparcie przebudowy polderu Żelazna -14,7 mln. zł. (wartość całego zadania to blisko 27 mln zł.)

– podłączenia obiektów do sieci co – 4,2 mln zł (wartość całego zadania 11,2 mln zł)

Problemem, z którym przyjdzie się samorządowi zmierzyć jest saldo zadłużenia.

– Opole w mijającym roku dodatkowo nie zadłużyło się nawet o  złotówkę – podkreśla skarbnik miasta Renata Ćwirzeń-Szymańska. – W rok 2023 wchodzimy więc z długiem z roku 2021, i wynosi on 495 milionów złotych. Oczywiście rosną koszty jego obsługi, tak jak koszty wszystkich kredytów, jakie wielu z nas zaciąga w bankach. Czy i o ile ten dług wzrośnie w przyszłym roku, trudno dziś powiedzieć. Z pewnością częściowe finansowanie przewidywanych w 2023 roku inwestycji będzie realizowane w jakimś stopniu przez dług, ale jak to wpłynie na jego wysokość, trudno dziś wyrokować, jego skalę będziemy znać pod koniec 2023 roku.

Renata Ćwirzeń-Szymańska podkreśla, że z uwagi na wyjątkowo niestabilną sytuację finansową państwa i związane z tym mechanizmy rozliczeń z samorządami, budżet Opola musi być monitorowany na bieżąco.

– Bardzo trudno jest planować budżet, gdy nie ma pewności, że nasz poziom dochodów z PIT zostanie utrzymany- podkreśla skarbnik miasta. – Utrzymaliśmy przyszłoroczne wydatki na poziomie tegorocznym przy założeniu, że poziom dochodów z PIT nam nie spadnie. Tegoroczny, na poziomie 222 milionów już był trudny do zrealizowania, jednak w październiku rząd uzupełnił go o 30 milionów, co pozwoliło nam zamknąć bilans zakładanych wydatków. Niestety, na razie mamy sygnały, że w przyszłym roku możemy liczyć na wpływy z podatku PIT na poziomie zaledwie 212 milionów złotych. jeżeli rząd nie zdecyduje się, tak jak w tym roku, na uzupełnienie tej kwoty, zmuszeni będziemy do wprowadzania jeszcze większych  oszczędności. Lekki wzrost dochodów z opłat i podatków lokalnych tej finansowej dziury na pewno nie zasypie. Nawet nie rekompensuje do końca poziomu inflacji.

Mieszkańców z pewnością zainteresuje też pula pieniędzy przeznaczona na tzw. obywatelskie Opole. W 2023 roku na ten cel miasto przeznacza łącznie ponad 40,2 mln złotych, w tym budżet obywatelski wyniesie 6,7  mln zl, 13 rad dzielnic otrzyma ponad 2,5 mln. zl, na konkursy i dotacje przeznaczono ponad 28,3 miliona, programy profilaktyki zdrowotnej, program „Czyste powietrze” zasilone zostaną kwota ponad 2,7 miliona.

 

Najnowsze artykuły