Krwiodawstwo w czasie pandemii

Obecne czasy zmusiły wiele instytucji do zmiany w ich dotychczasowym funkcjonowaniu. Są jednak miejsca, które w tej walce mają specjalną misję. Jednym z nich z pewnością jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.  

Z dyrektor RCKiK  – dr n. med. Iwoną Rajcą-Biernacką porozmawiamy o honorowych dawcach krwi oraz ozdrowieńcach, którzy mogą pomóc walczyć z wirusem.

– Jak radzicie sobie w tych trudnych czasach pandemii? Jak teraz funkcjonują honorowi dawcy krwi?

– Pandemia związana z rozprzestrzenieniem się na całym świecie, również w Polsce,  koronawirusa SARS-CoV-2 oraz liczne zachorowania na Covid-19 spowodowały szybkie zmiany  organizacji  pracy naszego Centrum.  W tym początkowym trudnym okresie, ogromnym wsparciem dla nas, byli właśnie honorowi dawcy krwi, którzy swoją postawą dawali dowód, że bez względu na okoliczności zawsze można na nich liczyć. Cierpliwie czekali w kolejkach do preselekcji, czyli pierwszego etapu kwalifikacji (pomiar temperatury, ankieta epidemiologiczna) w różnych warunkach atmosferycznych. Nie wykazywali zniecierpliwienia z powodu potrzeby przeznaczenia większej ilości czasu na ich obsługę. Swoją postawą dowodzili i nadal potwierdzają, że bez względu na okoliczności zawsze  będą  pomagać i służyć ludziom. Miałam wrażenie jakby honorowi dawcy krwi, czuli wewnętrzną potrzebę  solidarności  ze wszystkimi osobami chorymi na Covid-19 poprzez  przekazanie cząstki swojego zdrowia w formie krwi chorym pacjentom. 

– Czy w takim razie oddawanie krwi jest bezpieczne?

Oddawanie krwi i jej składników jest zabiegiem bezpiecznym, a stan epidemii w żaden sposób nie wpłynął na  zmniejszenie tego bezpieczeństwa. W związku z nowymi obostrzeniami wdrożono szereg procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego zgłaszających się  dawców krwi.    

– Dlaczego tak ważne jest honorowe dawstwo krwi? Czy szpitale potrzebują jej więcej?

W okresie pandemii pobór krwi dostosowujemy do potrzeb podmiotów leczniczych. Szpitale podobnie jak i my też pracują w innych okolicznościach, inaczej planowane są zabiegi operacyjne  itp.  dlatego wymaga to ciągłego monitorowania potrzeb. Jednak musimy pamiętać, że krew jest potrzebna każdego dnia. Czekają na nią chorzy, ofiary wypadków itp. Epidemia tego nie zmieni.

– Ostatnio dużo mówi się o osoczu ozdrowieńców. Czym jest osocze? Czy oddając osocze można pomóc chorym na Covid-19?

Osocze jest składnikiem krwi, w którym zawieszone są elementy morfotyczne tj. krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi oraz szereg związków organicznych i nieorganicznych w tym albuminy, immunoglobuliny, czynniki krzepnięcia. Osocze pobierane od Ozdrowieńców zawiera przeciwciała  przeciw wirusowi Sars-Cov-2/ wywołującemu zachorowania na COVID- 19. Zgodnie z zaleceniami epidemiologów i lekarzy chorób zakaźnych osocze ozdrowieńców podaje się w drugim stadium choroby, które charakteryzuje  się   pełnoobjawowym  namnażaniem wirusa (zwykle w 1 tygodniu choroby). Zawarte w osoczu ozdrowieńców przeciwciała mają za zadanie neutralizować i „wygaszać proces namnażania wirusa w organizmie chorego, a tym samym  przeciwdziałać wystąpieniu III i IV fazy choroby tj. niewydolności oddechowej (burza cytokinowa) i ostrej niewydolności oddechowej. 

– Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc oddać osocze?

– Zgodnie z przyjętymi procedurami  za Ozdrowieńca po zakażeniu/przechorowaniu SARS-CoV-2 uznajemy osobę, która może potwierdzić przechorowanie wynikiem badań PCR
(wymaz z nosogardzieli), badaniem antygenu, lub przeciwciał SARS-Cov -2. Osocze mogą oddać ozdrowieńcy, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji. Dodatkowo muszą spełnić warunki zdrowotne zgodne  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi. Ozdrowieniec nie może być osobą ciężko chorującą, ani mieć w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wykonywanej żadnej operacji, bądź zabiegu endoskopowego. Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. 

KONTAKT:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
45-372 Opole
ul. Augustyna Kośnego 55

e-mail: lekarz@rckik-opole.com.pl

Tel.: 77 44 13 803, 77 44 13 810