MAKI – nowy mural na mapie Opola

Projekt #NaszeMaki, to ogólnopolska kampania społeczno-informacyjna, w ramach której w szesnastu miastach w Polsce powstają murale, które są pretekstem do dyskusji w temacie współpracy, sprawiedliwego podziału ról oraz uzupełnianiu się płci. W naszym mieście malowidło pojawi się na budynku przy ul. Sienkiewicza 23.

 

Big idea

MAKi (Mężczyzna a Kobieta) to kampania, która ma zwrócić uwagę na potrzebę sprawiedliwości, odpowiedzialności oraz równego traktowania płci – są to kwestie o fundamentalnym znaczeniu w kontekście budowania trwałych relacji partnerskich, opartych na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. To także wieloetapowy projekt społeczny, którego celem jest wzmacnianie partnerstwa miedzy mężczyznami i kobietami, ich współpracy wynikającej z uzupełniania się, a nie konkurowania między sobą oraz zmiana sposobu myślenia w tym zakresie.

Znaczenie

Symbolem projektu jest mak, polny kwiat często występujący na polskich łąkach. Piękny i delikatny – swoim wyglądem dobrze ilustruje naturę ludzkich relacji. Jest to roślina o mocnych korzeniach, których potrzebuje, aby rozkwitać. Wierzymy, ze ludzie funkcjonują podobnie, a role naszych korzeni pełni rodzina i relacje z innymi ludźmi. Mak kiełkuje z wielu ziaren. Potrzebujemy siebie nawzajem, by rozkwitało nasze społeczeństwo.

Dlaczego?

Mężczyźni i kobiety osiągają najwięcej, dzięki współpracy i uzupełnianiu się. Sprawiedliwość społeczna ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz postępu społecznego i ekonomicznego. Ogólnopolska dyskusja na temat współpracy, równości płci oraz sprawiedliwości pozwoli zidentyfikować bariery stojące na drodze rozwoju partnerstwa, a także wypracować systemowe rozwiązania, które wpłyną na poprawę jakości relacji. Edukacja w zakresie odpowiedzialności oraz równego traktowania płci wpłynie na budowanie wspólnoty i przyczyni się do wzrostu zaufania społecznego.

 

Najnowsze artykuły