Oddaj głos na nowy PSZOK w ogólnopolskim plebiscycie

To już 27. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego pt. “Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” O najwyższy laur i statuetkę oraz o tytuł „Modernizacji Roku” lub tytuł „Budowy XXI wieku” walczy PSZOK  przy ulicy Przeskok 1, którego inwestorem jest Zakład Komunalny w Opolu.

Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten plebiscyt na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z wymienionych grup, np. wyłącznie do inwestorów lub projektantów.

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych – modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2024 r. – wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

Jak czytamy na stronie plebiscytu – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Przeskok 1 w Opolu został zgłoszony do udziału w konkursie z kilku ważnych powodów.

Po pierwsze: inwestycja zajmuje około 2600 m2 powierzchni, co umożliwia skuteczną segregację i przygotowanie odpadów do recyklingu, poprzez ustawienie większej liczby kontenerów umożliwiających dokładniejsza selekcję odpadów. Powierzchnia nowego PSZOK jest 2,5 razy większa od obecnego PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej.

Po drugie: jednym z najważniejszych aspektów tej inwestycji jest  zdolność do przyjmowania dużej ilości różnych rodzajów odpadów. Dostarczane są odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone, budowlane i remontowe, drewno (w tym stolarka okienna i drzwiowa), styropian, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), a także komunalne odpady niebezpieczne: akumulatory, baterie, farby, termometry rtęciowe, przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, detergenty, środki ochrony roślin, opakowania z niebezpiecznymi pozostałościami.

Po trzecie: to miejsce, które nie tylko ułatwia mieszkańcom nieodpłatne pozbycie się posegregowanych odpadów, ale także zachęca do ich właściwej segregacji i recyklingu. Projekt uwzględnia także edukację ekologiczną mieszkańców. Powstała ścieżka edukacyjna oraz punkt napraw przedmiotów nadających się do ponownego użytku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 4 mln zł brutto, a Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, jako inwestor, uzyskał wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w formie dotacji w wysokości blisko 1,5 mln zł.

Głosy w internetowym plebiscycie można oddawać do 9 maja br.: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/4024/object/4208/budowa-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-w-opolu

Najnowsze artykuły