Dziś ostatni dzień na zeznanie PIT!

Tylko dziś do północy można złożyć zeznania podatkowe PIT za 2023 rok oraz przekazać 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. Obecnie w Opolu uprawnionych do pozyskania 1,5% podatku jest 86 organizacji pożytku publicznego. Link do listy organizacji mających siedzibę w Opolu lub aktywnie działających na terenie naszego miasta znajduje się u dołu strony.

Prawo do przekazania 1,5% na rzecz OPP ma każdy podatnik rozliczający w danym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu, który nie jest z podatku zwolniony.

Zeznanie podatkowe można rozliczyć przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Do dziś w usłudze Twój e-PIT podatnicy złożyli już ponad 7,3 mln zeznań.

Jeśli okaże się, że zeznanie PIT trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu przekładając go we właściwym nam urzędzie skarbowym.

W usłudze Twój e-PIT istnieje opcja korekty zeznania, zarówno zaakceptowanego przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie. Składając korektę można zmienić w zeznaniu m.in. dane dot. ulg czy OPP, której przekazujemy 1,5% podatku. Należy przy tym pamiętać, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań, zarówno zaakceptowanych przez podatnika, jak i zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem.

Lista OPP w Opolu: https://www.opole.pl/sites/default/files/field_attachment/2024-02/Lista%20OPP%20w%20Opolu.pdf

 

Najnowsze artykuły