Miejska Biblioteka Publiczna otwiera dostęp do zbiorów

Od dzisiaj zmieniają się zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Najważniejsze, że przywracany jest otwarty dostęp do zbiorów, choć wiele obostrzeń pozostaje.

Póki co świadczone są wyłącznie usługi wypożyczania i przyjmowania zwrotów. Nie będzie jednak można jeszcze korzystać ze strefy zabaw, miejsc siedzących, czytelni prasy, a stanowiska komputerowe dostępne są tylko w Dziale Informacji.

Na terenie budynku głównego przy ul. Minorytów może przebywać równocześnie 30 osób (w Wypożyczalni Centralnej, Wypożyczalni Dla Dzieci, Mediatece i Dziale Informacji – Czytelni). Liczba osób przebywających na terenie pozostałych placówek MBP ustalona będzie indywidualnie, z uwzględnieniem warunków lokalowych.

Czytelnicy na terenie biblioteki mają obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos. Po wejściu na teren biblioteki Czytelnicy obowiązkowo dezynfekują ręce (również w rękawiczkach) środkami umieszczonymi w wyznaczonym do tego miejscu. Nadal obowiązuje przestrzeganie bezpiecznego dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 m. Wypożyczenia i zwroty odbywają się jedynie w oddzielnych, wydzielonych oraz oznaczonych do tego miejscach. Zwrócone zbiory podlegają trzydniowej kwarantannie, począwszy od daty zwrotu.

W Dziale Informacji – Czytelni w jednym czasie znajdować się może do 8 użytkowników. Udostępnionych jest 5 stanowisk komputerowych. Obowiązuje limit korzystania – 60 min, raz dziennie. Pomoc komputerowa przy stanowiskach nie będzie udzielana. Każdy użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety o stanie zdrowia, którą otrzyma w Dziale Informacji – Czytelni, w godzinach jej funkcjonowania. W Czytelni przewidziane są przerwy sanitarne na wietrzenie pomieszczenia. Przyjmowanie darów książkowych jest wstrzymane do odwołania.

Jednocześnie biblioteka zachęca do planowania wypożyczeń, zamawiając je telefonicznie, mailowo lub przez konto czytelnika on-line.

Zalecane jest, aby wszelkie płatności (opłaty za przetrzymanie zbiorów, za usługi) tam, gdzie jest to możliwe, realizować za pomocą karty płatniczej. Wpłaty z tytułu kar za przetrzymanie książek/multimediów mogą być zrealizowane przelewem na nr konta: 31 1160 2202 0000 0003 1656 4790 (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i nr karty bibliotecznej).

Harmonogram nowych zasad od dzisiaj (3 sierpnia) wprowadzany jest w budynku głównym (ul. Minorytów 4) oraz Filii nr 4 (ul. Książąt Opolskich 48-50), Filii nr 5 (ul. Chabrów 58), Filii nr 10 (ul. Buhla 5) i Filii nr 18 (ul. Oświęcimska 90). W ciągu najbliższego tygodnia: Filia nr 1 i 2 (ul. A. Dambonia 169) Filia nr 17 (ul. Skautów Opolskich 10). W dalszej kolejności: Filie nr 3, 6, 7, 8, 15, 21

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły