Opolszczyzna: coraz więcej pracowników z Białorusi w regionie

Prawie 600 legalnie zatrudnionych Białorusinów pracuje na Opolszczyźnie. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, liczba ta cały czas rośnie. Pod koniec 2016 roku było ich zaledwie 92, a w 2020 roku już 406.

– Jesienią 2021 roku obywateli Białorusi ubezpieczonych w ZUS w kraju było ponad 67,7 tysięcy. Stanowili prawie 8 procent ogółu obcokrajowców zasilających składkami Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. – Na Opolszczyźnie Białorusini też są drugą siłą roboczą wśród cudzoziemców. Pod koniec ubiegłego roku opolscy przedsiębiorcy opłacali składki za 579 pracowników zza wschodniej granicy – zaznacza.

W całym kraju pracuje ponad 870 tys. osób z ok. 160 krajów świata. Największą część legalnie pracujących w naszym regionie stanowią obywatele Ukrainy. Na prawie 24 tys. zgłoszonych obcokrajowców pod koniec 2020 roku było ich ponad 20,5 tys.

– Od 2015 roku wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń dominują mężczyźni – informuje Sebastian Szczurek. – Struktura populacji cudzoziemców według płci nie zmieniła się znacząco. Od 2015 r. odsetek mężczyzn nieznacznie wzrastał z 65,5% do 66,6% pod koniec 2016 r. W grudniu 2020 roku wrócił do poziomu z 2015 roku.

W grudniu 2020 roku spośród pięciu krajów spoza obszaru Unii Europejskiej, czyli z Rosji, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Ukrainy, najniższy odsetek mężczyzn odnotowano wśród obywateli Rosji, a najwyższy wśród obywateli Gruzji. Było to odpowiednio ponad 54% i nieco powyżej 81%. Wśród Białorusinów dominowali mężczyźni, których pod koniec 2020 r. było prawie 74%.