PKW: Opolszczyzna z najniższą frekwencją w kraju na godzinę 12.00

Jak poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, w okręgu nr 21 obejmującym Opolszczyznę na godzinę 12.00 odnotowano frekwencję wyborczą, na poziomie  19,75 proc.  I jest ona najniższa w kraju i znacząco odbiega od średniej ogólnopolskiej, która wynosi 22,59 proc. 

Zdecydowanie lepiej wypada samo Opole. W stolicy województwa frekwencja wyniosła 23,99 proc. To wynik lepszy niż średnia ogólnopolska.

Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska w województwie pomorskim. 52,98 proc. Najmniej wyborców wzięło udział w gminie Pawłów w województwie świętokrzyskim – 12,20 proc. Frekwencja jest wyższa niż cztery lata temu o blisko 5 proc. – powiedział przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Dla porównania najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu nr 14 w Nowym Sączu i wyniosła 25,68 proc. Tuż za nim znalazły się okręg wyborczy nr 19 Warszawa – 25,34 proc. i okręg wyborczy nr 24 Białystok – 25,23 proc.

Frekwencja wyborcza w kraju wyniosła 22,59 proc.  Cztery lata temu w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 12.00 wyniosła 18,14 proc.

Najnowsze artykuły