Poznaliśmy laureatów kampanii społecznej „Lodołamacze” w regionie

Za nami 17 edycja Regionalnej Gali Konkursu Lodołamacze. To inicjatywa, która propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.

– Jej istotą tej jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk – tłumaczy Mateusz Szpryngiel, kierownik Referatu Spraw Społecznych z Wydziału Polityki Społecznej przy Urzędzie Miasta.

Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy.

– Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości, i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji – zauważa Szpryngiel.

Podczas gali uhonorowano laureatów w dziewięciu kategoriach:
– „Zatrudnienie chronione”:
pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacze 2022 otrzymało
Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna z Jeleniej Góry.
– „Otwarty rynek pracy”:
pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacze 2022 otrzymało ABC Service z Wrocławia.
– „Instytucja”:
pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacze 2022 otrzymała
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym z Opola.
– „Zdrowa firma”:
pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacze 2022 otrzymało Weegree Sp. z o.o. z Opola.
– „Dziennikarz bez barier”:
pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacze 2022 otrzymała Joanna Majewska, TV Przystań.
– Statuetkę Super Lodołamacza przyznano Konwentowi OO. Bonifratów z Prudnika.
– Statuetkę Lodołamacza specjalnego otrzymał Adam Komar.

Czterech pracodawców z terenu województwa opolskiego zatrudniających osoby niepełnosprawne przeszło to ogólnopolskiej Gali Finałowej Konkursu Lodołamacze 2022, która odbędzie się 6 października w Zamku Królewskim w Warszawie.

Warto odnotować, iż organizatorem Konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.