Maleje liczba studentów na polskich uczelniach

W ostatnich latach zmniejsza się liczba osób podejmujących studia II stopnia. Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA)

Czytaj dalej