Ukraińscy uchodźcy nie mieszkają już za darmo

Od 1 marca uchodźcy z Ukrainy mieszkający zbiorowych punktach zakwaterowania będą ponosić połowę kosztów swojego utrzymania, Wyjątkiem są dzieci, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, seniorzy ( kobiety 60+ i mężczyźni 65+) oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej. Na Opolszczyźnie ze zbiorowego zakwaterowania korzysta w tej chwili około 1200 osób, z tego w Opolu ponad 500.

Pobyt wszystkich w takich miejscach finansuje skarb państwa za pośrednictwem służb wojewody. W Opolu około 300 uchodźców zakwaterowanych jest w Domu Studenckim Sokrates a kolejnych 230 mieszka w znajdującym się koło elektrowni hotelu Pod kominem.

Według ustawy 50 procentowe dopłaty obowiązują uchodźców ukraińskich po 120 dniach od wjazdu do Polski, po 180 dniach ta partycypacja w kosztach utrzymania wzrosnąć ma do 75 procent.

Wiele naszych mieszkanek pracuje, część się od nas wyprowadza wynajmując w kilka osób mieszkania na mieście, dla pracujących te dopłaty to nie powinien być wielki problem – przyznaje kierowniczka Sokratesa.

O ile wyłączenia z opłat konkretnych grup nie budzą wątpliwości, to formuła o trudnej sytuacji życiowej już tak. Jednak trudno by była ona bardziej precyzyjna.

Każdy z naszych podopiecznych może złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty ze względu na trudną sytuację życiową – podkreśla Katarzyna Woźniakowska z Punktu Recepcyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie najpierw trafiają świeżo przybyli uchodźcy. – Każde takie podanie rozpatrzy indywidualnie specjalnie powołana komisja.

Opłata za pobyt od osoby nie może być wyższa niż 40 złotych dziennie. W praktyce w Opolu wyniesie ona około 700 zł miesięcznie, przy czym jest to suma z całodziennym wyżywieniem.

Większość  ukraińskich uchodźców, która trafiła do naszego regionu już się usamodzielniła, ludzie znaleźli pracę, utrzymują się już z własnych pensji a nie pomocy polskiego państwa. W samym Opolu, biorąc pod uwagę statystykę nadanych numerów Pesel, mieszka teraz około 10 tysięcy Ukrainców, a to oznacza, że co 12 mieszkaniec jest ukraińskim emigrantem. Do opolskich szkół uczęszcza obecnie około 1000 ukraińskich uczniów. 

Najnowsze artykuły