Opole przyznało nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Już po raz 24 rozdane zostały Nagrody Miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury 2020. Pomimo panującej pandemii, opolska kultura ma się dobrze, a potwierdzeniem tego były aż 44 nominacje. Kapituła pod przewodnictwem Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego wyłoniła tegorocznych laureatów.

Nagrodę promocyjną za aktywność kulturalną promującą miasto w kraju i za granicą otrzymała Magdalena Czerwcowy, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu. Corocznie w tej placówce kształcenie rozpoczyna około 570 uczniów. Czerwcowy za swoje osiągnięcia została uhonorowana brązowym krzyżem zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej.

Janowi Konopce przypadła z kolei nagroda dla animatorów kultury za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. Lider i twórca zespołu „Opolanie” jest autorem wielu utworów ściśle związanych ze stolicą regionu. Jako społecznik i wolontariusz aktywnie współpracuje z opolskimi seniorami.

Alfred Bączkowicz otrzymał nagrodę za całokształt dokonań twórczych i artystycznych. 81-latek to wieloletni organista opolskiej Katedry, współzałożyciel Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu i wieloletni nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej.

Debiut kulturalny roku przypadł Natalii Gosztyle. To dzięki jej zaangażowaniu w Opolu zagościło Studio Piosenki, posiadające markę rozpoznawalną w całej Polsce. – Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. To daje niesamowity wiatr w żagle do dalszej pracy – przyznała w mediach społecznościowych artystka.

Nagrodę za wydarzenie kulturalne w Opolu otrzymał Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Dzięki swemu otwartemu charakterowi i szerokiej gamie proponowanych wydarzeń filmowych w Festiwalu, do tej pory wzięło w nim udział około 10 000 widzów.

Sandra Murzicz, czyli założycielka projektu „Opolskie Dziouchy” promującego lokalnych artystów, twórców i rzemieślników, otrzymała nagrodę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Dokonała pierwszego wpisu z naszego regionu i miasta na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, dotyczącego kroszonkarstwa, ręcznego malowania wzoru opolskiego oraz babskiego combra.

Zakład Komunalny Opole, Canon Polska oraz Bronisław Fryt Przedsiębiorstwo el-12 otrzymały z kolei nagrody za mecenat nad rozwojem kultury i ochroną jej dóbr.