Opole uczciło pamięć ofiar Katynia [ZDJĘCIA]

Do mordu katyńskiego doszło w 1940 roku. Na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC z 5 marca 1940 roku wiosną zamordowano blisko 22 tys. polskich obywateli.

Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, którzy po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku, w różnych okolicznościach zostali rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni. Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej. Morderstwa dokonywano poprzez strzał z pistoletu w tył głowy, a ciała były chowane w masowych, bezimiennych grobach. Sowieci liczyli, że ten sposób prawda o ich zbrodniach nigdy nie wyjdzie na jaw. Ofiary chowano w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach. Represje dotknęły też rodziny ofiar. W wyniku decyzji Ławrientija Berii i Nikity Chruszczowa, ponad 60 tys. osób zostało wysiedlonych do Kazachstanu. Przez kolejne 50 lat Sowieci obarczali winą za zbrodnie Niemców, którzy odkryli masowe groby w 1943 roku.

Pamięć o tamtych wydarzeniach jest w wciąż żywa

W Opolu oddano dziś hołd pomordowanym Polakom pod pomnikiem ku czci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Od 2021 roku to właśnie w tym miejscu upamiętniania jest historia ofiar mordu katyńskiego. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, władz centralnych oraz rodziny katyńskie.

Najnowsze artykuły