Opole w Ratingu Fitch. Jest wzrost

Jedna z trzech najbardziej znanych i wpływowych międzynarodowych agencji oceniających nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale przede wszystkim dużych emitentów, w tym kraje i globalne korporacje, ponownie doceniła Opole. Miasto nie tylko utrzymało międzynarodowy rating na poziomie BBB, ale w wiosennej aktualizacji rating krajowy Opola wzrósł do poziomu AA-.

Wynik wiosennego pomiaru jest najlepszym w historii Opola. Nasze miasto w ratingu uwzględniane jest od wielu lat.  Przed dekadą, w skali kraju, stolicę województwa oceniono na poziomie BBB-.

W ciągu 10 lat rating krajowy wzrastał czterokrotnie, co pokazuje dobry kierunek zmian jakie zachodziły w Opolu na przestrzeni lat. Ocena krajowa na poziomie AA – oznacza, że w odniesieniu do krajowej grupy porównawczej wypadamy lepiej niż miało to miejsce wcześniej. To oznacza, że obecnie jesteśmy jednym z dobrze ocenianych samorządów w Polsce – podkreśla Renata Ćwirzeń-Szymańska, Skarbnik Opola.

Wysokie oceny ratingowe pozytywnie przekładają się na niższe koszty pozyskania kredytów bankowych czy niższe oprocentowanie obligacji.

–  Należy zauważyć, iż wyniki finansowe miasta Opola pozostały na dobrym poziomie pomimo wysokiej inflacji i stóp procentowych, spowolnienia gospodarczego oraz spadku dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).  Ponadto dobre oceny ratingowe są potwierdzeniem stabilnych  finansów Opola i uwiarygodniają nas, że w tym obszarze naprawdę dobrze zarządzamy miastem. W ocenie tej prócz kryteriów czysto finansowych i ekonomicznych brane są również pod uwagę czynniki społeczne i polityczne wpływające na rozwój miasta. Oczywiście  oceny ratingowe pozytywnie przekładają się na niższe koszty pozyskania instrumentów dłużnych tj. kredyty, pożyczki bankowe, czy obligacji. Wśród innych korzyści wynikających z posiadania ratingu wymienia się łatwiejszy i szerszy dostęp do rynku finansowego, podniesienie zaufania w oczach inwestorów zagranicznych i zachętę do bezpośrednich inwestycji w regionie, promocję na rynku krajowym i międzynarodowym, większy prestiż i kształtowanie wizerunku – zaznacza prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

FITCH potwierdził także międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Opole poddaje się ocenie ratingowej od  wielu lat na rynku krajowym, a od 2017 r. również na rynku międzynarodowym. FITCH, obok S&P i Moody’s, to jedna z trzech najbardziej znanych i wpływowych międzynarodowych agencji oceniających nie tylko jednostki samorządu terytorialnego ale przede wszystkim dużych emitentów, w tym kraje i globalne korporacje. Ratingi nadawane przez te agencje mają duży wpływ na rentowność obligacji skarbowych wielu krajów.

Najnowsze artykuły